Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HATT-İ RÛYİN BAŞLADI YER YER NÜMÂYÂN OLMAĞA -NEŞATİ 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Hatt-i rûyin başladı yer yer nümâyân olmağa
Fitneler çün kalmadı gâret-ger-i cân olmağa

Seyr-i şemistan-ı hüsnün eylemezdi dil heves
Olmasa pervâne-veş âmâde sûzan olmağa

Tir-i bârân itmede her bir müjen sad hışm ile
Başlasa gamzen aceb mi hançer-efşân olmağa

Germden Kays’ın murâdı kûfsendân olmağa
Cân atardı şevk ile bî-çâre kurbân olmağa

Behreyâb-ı feyz-i irfânım ki ol feyzdür
Şi’irime bâis Neşâti reşk-bâzân olmağa

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yüzünün tüyleri yer yer görünmeye başladı fitneler can yağmalıyıcısı gibi olmağa kalmadı.

Gönül pervane gibi yanmaya hazır olmasa güzelliğinin mumu yanmaya heves eylemezdi.

Her kirpiğin yüzlerce kızgınlıkla, ok yağmuru yağdırmadadır. Gamzen bu durumda hançer saçmaya başlasa şaşılır mı?

Sıcaktan Kays’ın muradı koyun olmaktı. Çaresiz kurban olmaya şevk ile can atardı.

Ey Neşâti şiirime haset etmelerimin sebebi, irfan kaynağından nasibimiz oluşudur. Sebep o feyzdir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEŞATİ ŞİİRLERİ

NEŞATİ - GİTTİN AMMA Kİ KODUN HASRET İLE CANI BİLE İNCELEME...

SON EKLENENLER

Üye Girişi