Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BÜLBÜL ÖTER ŞEVKİLE EZHÂR-I GÜŞÂDE - NEŞATİ 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Bülbül öter şevkile ezhâr-ı güşâde
Peymâne be-kef olsa n’ola yâr güşâde

Gör lütfunu sâkî-i safâ bahş-i bahârıñ
Bir câm ile olmuş gül gül-zâr-ı güşâde

Seyr it beden nâzıñı çâk-ı kabâdan
Mestâne o şeh tükme-i zer-târ güşâde

Çöz bend-i ser zülfini ey şâne ki olsun
Dillerde olan ukde-i efkâr güşâde

Olsa yaraşur bülbül bir şevk-i neşâtî
Olmakda yine gül gibi dil-dâr güşâde

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bülbüller, şevk ve heyecanla öter, çiçekler açılmıştır! Sevgilinin gönlü açıkken kadeh elde olsa n'olur?

Baharın safa bağışlayan sakisinin lütfunu gör! Bir kadeh ile gül bahçesinin gülü açılmış.

Elbisesinin yırttığından nazik bedenini seyret! O şah, sarhoş altın iplikle dikilmiş düğmesi de açık!

Ey tarak, saçının ucundaki bağı çöz ki gönüllerde olan düşünce düğümü açık olsun!

Neşati yine şevk ve heyecan dolu bülbül olsa yaraşır! Çünkü gönlün sahibi gül gibi açılmış!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEŞATİ ŞİİRLERİ

NEŞATİ - GİTTİN AMMA Kİ KODUN HASRET İLE CANI BİLE İNCELEME...

SON EKLENENLER

Üye Girişi