Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ZİHÎ SAFÂ DİYECEK ÂLEMİN NESİN GÖRDÜK - NEŞATİ 

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Zihî safâ diyecek âlemin nesin gördük
Sitemden özge dahi hem-demin nesin gördük

Humârı derd-i ser ü neşvesi bükâ-engiz
Bu bezm-gâhda câm-ı Cem'in nesün gördük

Nişân-ı tîr-i sitem olduğundan özge meğer
Derûn-i sînede dâğ-ı gamın nesün gördük

Hemişe hâl-i ruhun dâmeniyle setr eyler
Biz ol dü zülf-i ham-ender-hamın nesin gördük

Neşâtiyâ keder-i keşf-i râzdan gayrı
Akan bu dide-i terden demin nesin gördük

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ne hoş safâ diyecek, dünyanın nesini gördük? Zulümden başka da bizimle beraber olan nesini gördük?

Mahmurluğu baş ağrısıdır. Neşesi ağlamakla karışıktır. Bu toplantı yerinde, bu dünyada Cem’in nesini gördük?

Meğer zulüm okunun hedefi olduğundan başka, göğsün içinde gam yarasının nesini gördük?

Yanağının benini, daima eteğiyle örter! Biz o kıvrım kıvrım iki zülfün nesini gördük?

Ey Neşâti, sırrı açmanın kaderinden başka, bu taze gözden akan kanın nesini gördük?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEŞATİ ŞİİRLERİ

NEŞATİ - GİTTİN AMMA Kİ KODUN HASRET İLE CANI BİLE İNCELEME...

SON EKLENENLER

Üye Girişi