Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DEM Mİ VAR KANLU YAŞUM ÇEHREME YOL EYLEMEYE - HAYALİ BEY 

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Dem mi var kanlu yaşum çehreme yol eylemeye
Gün mi var leşger-i gam câna nüzul eylemeye

Yok yerüm kûy-ı münâcâtda havfum bu benı
Bu melâmetle harâbât kabul eylemeye

Var mı bir kaleb-i matlûb-ı melek-sîma kim
Pertev-i hüsn-i ezel ana hulûl eylemeye

Âferînler ola şol âşık-ı mihnet-keşe kim
Başına üşe gam-ı dehr melül eylemeye

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kanlı yaşımın yüzümden aşağı boşalmadığı bir an mı kaldı? Gam askerinin canımda konaklamadığı bir gün mü var?

Tanrı’ya yalvarma yeri olan mescitte yerim yok. Korkarım bu rezillikle meyhane de beni kabul etmeyecek.

Melek yüzlü, tam istendiği gibi, uygun bir kalıp var mıdır ki, başlangıcı olmayan ilâhî güzellik onda kendini göstermesin? Tasavvuf düşüncesine göre Cemal-i Mutkak’ın tecellisi anlatılmış

O bela çeken âşıka aferinler olsun; başına dünyanın bütün dertleri üşüşmüş de onu yine usandırmamış.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi