Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂYÎNE HER GÜN KOYAR DİLDÂN TENHÂ KOYNINA - HAYALİ BEY 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Âyîne her gün koyar dildân tenhâ koynına
Nâz ile Yûsuf girer güya Züleyhâ koynına

Çıkmadı yârun lebi fikr-i dil-i ağyârdan
Aldı ol la’li dirîgâ seng-i hârâ koynına

Râh-ı gülzâr-ı vefâda cismini eden gubâr
Rüzgâr ile girür bir verd-i ra’na koynına

Dâmenine seng alup kûhsâr ceng etmek diler
Koyduğı-çün makdemin nakşını sahrâ koynına

Nice gözyaşı Hayâlî aşk içinde oldı mahv
Girdiler ırmağlar gûyâ ki deryâ koynına

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ayna her gün sevgiliyi yalnız başına koynuna alır. Sanki Yûsuf nazlanarak Züleyhâ’nın koynuna girer Kurân’daki Yûsuf kıssasında, güzelliğiyle tanınmış olan Yûsuf peygamber, Mısır azizinin karısı Züleyhâ’nın aşk çağrısına uymamış, kaçarken eteği yırtılmıştı.

Sevgilinin dudağının düşüncesi yabancıların gönüllerinden çıkmadı. Ne yazık ki, kara taş o yâkutu koynuna aldı. Sevgilinin dudağı rengi bakımından yâkuta, rakibinin gönlü de merhametsiz ve değersiz oluşu sebebiyle sert kara taşa benzetilmiştir.

Vücudunu vefa gülbahçesinin yolunda taş gibi un ufak eden bir gün gelir güzel bir gülün koynuna girer. Gül-i ra’nâ, dışı sarı, ortası kırmızı renkli bir gülün adıdır. Rüzgâr kelimesi zaman ve rüzgâr anlamlarında kullanılmış.

Ova, ayağının izini koynuna koyup sakladığı için dağ, eteğine taşlar doldurup onunla savaşmaya hazırlanır.

Hayâlî! Tıpkı akarsuların denizin koynuna girip kaybolması gibi, nice gözyaşları aşk yolunda yok olup gitti.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi