Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MECNÛN KAÇAN Kİ AŞK ELİNE PÂDİŞÂH İDİ - HAYALİ BEY 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Mecnûn kaçan ki aşk eline pâdişâh idi
Ahı alem figânı tabl gam sipâh idi

Mecnûn belâ vîlayetine şehriyâr iken
Jûlîde mûlar üstine çetr-i siyâh idi

Mecnûn teninde yer yer elif na’l ile dîlâ
Mihnet şebinde Leylî içün şekl-i âh idi

Mecnûn başında var idi bir âşiyân-ı murg
Ankaa-yı aşka kûh-i belâda penâh idi

Nâgeh Hayâlî Leylî güzer eyleye deyu
Mecnûn teninde yer yer elif doğrı râh idi

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Mecnun aşk eline sultan olduğu zaman ahı, bayrağı, feryadı, davulu, çektiği gam asker idi.

Mecnun bela ülkesine sultan iken karmakarışık saçları üstüne kurulmuş kara bir çadırdır.

Ey gönül! Mecnun ’un vücudundaki yer yer elif biçimindeki tırmıklar, nal şeklindeki yaralarla, acılı gecelerinde Leyla için çektiği ahlara benzerdi.

Mecnunun başında bir kuş yuvası vardı. Bu aşk ankasına belâ dağında bir sığınaktı.

Hayâlî! Leylâ ansızın gelirde geçer diye. Mecnûn ’un vücudunda yer yer elif gibi doğru yollar vardı.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi