Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NİGÂRÂ BEZM-İ HÜSNÜNDE DİL-İ MESTÂNEMÜZ KALDI - HAYALİ BEY 

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Nigârâ bezm-i hüsnünde dil-i mestânemüz kaldı
Perin yakmış cemâlün şem’in epervânemüz kaldı

Anı hoş tut garîbündür efendi işte biz gitdik
Gönül derler ser-i kûyunda bir dîvânemüz kaldı

Yürek kan oldı hicrândan vücûdum çekdi el cândan
Fedâ oldı yoluna cümlesi zîrâ nemüz kaldı

Başumdan akl ise gitdi dil ile cân revân oldı
Ten-i bî-i’tibâr adlu kuru virânemüz kaldı

Hayâlî devlet-i bî-i’tibâra bakmadan gitdün
Bize besdür bu ki dillerde bir efsânemüz kaldı

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Hayali: Bu değersiz dünya zenginliğine, saltanatına aldırmadan geçip gittin. Aşkımızın dillerde dolaşan efsanesi kaldı. Bu bize yeter.

Aklımsa başımdan çıkıp gitti. Gönlüm ve canım yollara düştü. Kala kala vücut adında değersiz bpş bir yıkıntımız kaldı.

Yüreğim ayrılığın acısıyla kan doldu. Vücudum canından ayrıldı. Her şeyimiz yoluna feda edildi. Başka nemiz kaldı.

Efendi! İşte biz gidiyoruz. Senin bulunduğun yerde adına gönül derler bir delimizi bıraktık. O sana tutkun kimsesiz bir zavallıdır; onu hoş tut.

Güzelim! Güzel yüzünün mumu çevresinde dolaşırken kanatlarını yakan pervanemiz yani sarhoş gönlümüz güzelliğinin toplantısında kaldı.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi