Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BU CEMÂLÜN ŞEM'İNE PERVÂNE GELMİŞLER DENÜZ - HAYALİ BEY 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Bu cemâlün şem'ine pervâne gelmişler denüz
Yanalum ey şem'-i rûşen yana gelmişlerdenüz

Cerr edüp eytâm-ı eşküm kûyunı devrân eder
Merhamet kıl dostum ihsâna gelmişlerdenüz

İtlerünle âşinâ olmag içün ey nâzenin
Nâzükâne kûyunı seyrâna gelmişlerdenüz

Zâhidâ mahbûb u meyden gel bizi men'eyleme
Biz ezelden bu yola rindâne gelmişlerdenüz

Vasf-ı haddünle Hayâlî tâze dîvân bağladı.
Pâdişâhum sunmağa dîvâna gelmişlerdenüz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bu güzelliğin mumu çevresine pervane olmuşlardanız. Ey parlak muma benzeyen sevgili! Bırak yanalım; öteden beri yanıp gelmişlerdeniz.

Gözyaşlarımın yetimleri dilenerek mahallende dönüp dolaşıyor. Dostum, acı bize, iyiliğini istemeye gelenlerdeniz.

Nazlı sevgilim, kapını bekleyen köpeklerinle tanışmak için, bulunduğun yerleri saygıyla dolaşmaya gelenlerdeniz.

Ham sofu! Gel bizi güzel sevmek ve şarap içmekten alıkoyma. Biz bu yola ezelden beri rindcesine gelenlerdeniz.

Hayâlî, yanağını överek yeni bir dîvan meydana getirdi. Sultânım! Dîvânımızı sunmaya huzuruna gelenlerdeniz.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi