Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AŞK BİR ŞEM-İ İLAHİDİR BENİM PERVANESİ - ŞEYH GALİB 

GAZEL 34

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Aşk bir şem’-i ilâhîdir benim pervânesi
Şevk bir zencîrdir gönlüm anın dîvânesi

Mahrem-i râz olalı gamzenle oldı hâtırım
Âşinânun âşinâ bîgânenin bîgânesi

Zühd-i huşkı bezm-i nûşânûşdan fark eylemez
Böyledir erbâb-ı hâlin meşreb-i rindânesi

Âlem-i âbın sevâd-ı hâki hep pür-feyz olur
Çeşme-i hurşîd-i hikmetdir hum-ı meyhânesi

Ol nigâh-ı çeşm-i zehr-âlûddan mey-nûş-ı nâz
Ben humâr-ı nergis-i şehlâsının mestânesi

El-hazer gâfil bulunma hançer-i hâbîdeden
Guft-gûy-ı katldir dâ’im anın efsânesi

Mahrem-i halvet-serây-ı zevki ol Gâlib de gör
Başkadır rez duhterinin meşreb-i ferzânesi

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aşk kutsal bir mumdur; Pervanesi benim. Arzu bir zincirdir; gönlüm ona bağlanan delidir.

Gönlüm yan bakışının sırlarına ortak olalı, bildikle bildik, yabancıyla yabancı oldu.

Kuru ibadeti, içildikçe içilen içki toplantısından ayırt etmezler Sofilerin rintçe yaradılışları böyledir. (Erbâb-ı hâl, erbâb-ı bâtın, dış görünüşe aldanmayıp kâinatın aslını, gerçeğini araştırıp bilenlerdir. Bunlara Erbâb-ı tasavvuf, sofi de denir. Erbâb-ı kâl veya Erbâb-ı zâhir karşıtıdır.)

Su dünyasının toprağının karalığından hep bereket fışkırır. Bu dünyanın meyhanesinin küpü hikmet güneşinin kaynağıdır.

O, zehir bulaşmış gözün bakışından naz şarabını içmede. Ben şehlâ nergis gözlerinin mahmurluğunun sarhoşuyum.

Sakın, uyuyan hançerden habersiz olma; Onun sürekli söylediği efsane öldürme dedikodusudur

Gâlip! Onun yalnızlık sarayına gir de gör; üzüm kızının erkekçe yaradılışı bir başkadır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi