Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERÂSER DÂĞ CİSMİM SÎNEM ÂTEŞ ÂH VAR DİLDE - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Serâser dâğ cismim sînem âteş âh var dilde
Bilmeziz neydügi bir illet-i cângâh var dilde

Cünûn iklîminin yektâsı aklın kâr-fermâsı
Ana sultân-ı aşk ıtlak olur bir şâh var dilde

Gezip dünyâları gam leşkeri teng etmesin câyın
Fezâ-yı vüs’ derler bir nişîmengâh var dilde

Nice gümgeşte olmaz sâlikân-ı deşt-i vahşet kim
Serâ-yı âlem-i gayba çıkar şehrâr var dilde

Ne var rûz u şebim yek-reng olursa berk-i âhımdan
Furûgundan güneş bir zerre olmaz mâh var dilde

Dimâğım lezzet almış şerbet-i şehd-i kanâ’atten
Nevâl-i lutf u câm-ı ayşdan ikrâh var dilde

Vukûfum yok bu rütbe hâhişin hayranıyım Gâlib
Gönülden de nihân bir matlab-ı dil-hâh var dilde

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Vücudum baştanbaşa yaralarla kaplı. Göğsüm ateş dolu, gönlümde feryatlar var. Gönülde canı kemiren, ne olduğunu bilmediğimiz bir illet var.

Gönülde delilik ülkesinin biriciği, aklın âmiri olan, adını aşk sultanı denilen bir şah var.

Gam askeri dünyaları gezip yerini daraltmasın. Gönülde engin boşluk denen bir toplantı yeri var.

Issızlık çölünün yolcuları yollarını nasıl kaybetmesinler? Gönülde gizli âlem sarayına çıkan geniş bir yol var.

Gönlümde parlaklığı karşısında güneşin bir zerre bile olamayacağı ay yüzlü bir güzel var. Ahımın şimşeğinden gecem ve gündüzüm aynı renkte olsa şaşılır mı?

Damağım bir kere kanaat balının şerbetinin tadını almış, gönülde artık hayat kadehinden ve iyilik bağışından ikrah gelmiş.

Gâlip! Hiç haberim olmadan bu derece arzunun hayranıyım: Gönülden de gizli bir gönül arzusu var.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi