Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAĞLANIP ZÜLFÜNDE BOZDUM AHDİ DE PEYMÂNI DA - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Bağlanıp zülfünde bozdum ahdi de peymânı da
Çeşmini gördüm unuttum derdi de dermânı da

Ey hoş ol mest-i mahabbet kim humâr-ı aşkdan
Bir kadeh meyle değişmiş küfrü de îmânı da

Merd-i bî-kayda belâ-keşliktedir ârâm-ı dil
Yoksa çokdan terk ederdim cânı da cânânı da

Bende-i pîr-i harâbâtım ki yoktur sıkleti
Zâhid-i zerrâkun olsun ilmi de irfânı da

Âteş-i cân-sûz-ı dil fikr-i dehân-ı dil-rübâ
Âşıkın ma’lûmudur peydâsı da pinhânı da

Çünki derd ehline hep bigânelerdir çâre ne
Sen dahi yâd etme Gâlib sabrı da sâmânı da

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Saçına bağlanıp verdiğim sözü de yemini de bozdum. Gözünü gördüm, derdi de dermanı da unuttum
Ey aşk sarhoşu, sen çok e mi? Aşkın sersemliğinden bir kadeh şarapla kâfirliği de imanı da değiştirmişsin.

Kayıtsız yiğit için gönül rahatlığı bela çekmektir. Yoksa canımı da sevgiliyi de çoktan bırakırdım.

Meyhanecinin kulu, kölesiyim; bana hiçbir yükü yok. Dini de imanı da ikiyüzlü hamsofunun olsun.

Gönlün canlar yakan ateşi, sevgilinin ağzının düşüncesi. Âşık, görüneni de gizli olanı da, hepsini bilmekte.

Sabır ve rahat mademki hep dertlilerin yabancısıdır. Gâlip! Başka çare yok, sen de artık bunları anma hiç.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi