Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HAT DEĞİL RÎZE -İ BÛY-I HOŞ-I SÜMBÜLDÜR BU - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Hat değil rîze -i bûy-ı hoş-ı sümbüldür bu
Leb değil mevce-i reng-i tarab-ı müldür bu

Sâye-i zülfüne medd-i nigeh-i tâze düşer
Sanırım anber-i deryâ-yı tahayyüldür bu

Şerer-i hasret olur şebnem-i şerm-i gülzâr
Şu’le-i hüsne desem hûn-ı dil-i güldür bu
.

Neş’e-i nâz değil serhoşî-i hâb değil
Nergis-i şûhdaki bûy-ı tegafüldür bu

Kasr-ı firdevs-i mu’allâ-yı suhenden Gâlib
Bâğ-ı endîşeye sad pâye tenezzüldür bu

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bu yanağındakiler tüy değil, sümbülün hoş kokusunun kırıntılarıdır. Bu dudak değil, şarap neşesinin renginin dalgasıdır.

Saçının gölgesine düşen taze bakışın uzaması, sanırım hayal deryasından çıkan amberdir. (Miskle birlikte güzel kokunun simgesi olan amber, kaşarot balığının denize bıraktığı safra artığıdır. Anber su üstünden toplanır.)

Güzelliğin alevine, bu gülün gönlünün kanıdır desem, gül bahçesinin utanmasından olan çiğ tanesi özlem ateşi haline gelir
Bu nergise benzeyen şuh gözdeki naz neşesi değil, uyku sersemliği de değildir. Bu sevgilinin aldırmazlığının kokusudur.

Galip! Bu, şiirin yüce cennet bahçesinin köşkünden düşünce bahçesine yüz kat bir düşüştür.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi