Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİLMEM O LALE RÛH-I MESÎHA MIDIR DESEM - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Bilmem o la’le rûh-ı Mesîha mıdır desem
Yoksa hayât lafzına ma’nâ mıdır desem

Gülberg-i âteşîn ruhı hatt-ı benefşe-ter
Cennet mi bâğ-ı hüsn mü sîmyâ mıdır desem

Şemşîr-i dest-i nâzı o cellâd gamzenin
Kurbâniyâna ebrû-yı îmâ mıdır desem

Pür-nûr gerden üzre o gîsû-yı sebz-gûn
Cibrîl-i arş-sâye mi Tûbâ mıdır desem

Takrîr-i sûz-ı gamda hele lâldir bu dil
Bilmem zebân-ı şu’leye gûyâ mıdır desem

Pervâzı evc-i füshat-ı çarhın verâsıdır
Gâlib hümâ-yı tab’ıma ankâ mıdır desem

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bilmem, o yakut dudağa İsâ’nın ruhu mu diyeyim? Yoksa hayat sözünün anlamıdır, desem mi?

Ateş kırmızısı gül yaprağına benzeyen yanağı, taze menekşeden mi yazılmış; cennet midir, güzellik bağı mıdır, simya mıdır; bilmem ne diyeyim?

O cellat yan bakışının elindeki naz kılıcı, kurbanları için işaret kaşı mıdır, diyebilir miyim? (İşaret kaşı, umut verme, çağırma anlamına gelen kaş işaretidir).

Bembeyaz, nurlu boynu üstündeki o uzun, taze saçları, acaba Arş’a gölge salan Cebrâ’il in kanatları mı, yoksa Tuba ağacı mıdır, diyebilir miyim?

Çektiğim gamın ateşini anlatmada dilim tutulur, kalır.Bilmem alevin diliyle konuşur mu?

Uçtuğu yer gök kubbeleri genişliklerinin tepesinin arkasındadır. Gâlip! Şâir yaradılışımın hümâ kuşuna ankadır desem, nasıl olur?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi