Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HALKA HALKA KÂKÜLÜNDE DÂĞ DÂĞ OLDU GÖNÜL - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Halka halka kâkülünde dâğ dâğ oldu gönül
Hoş gelip dîvânelik dâğ üstü bâğ oldu gönül

Gerçi râhı râst etvâr-ı sülûkı müstakîm
Râhberler kesretinden güm-sürâğ oldu gönül

Gevher eyler jâle-i gülzârını mehtâb-ı aşk
Kirm-i şebtâb idi şimdi şebçerâğ oldu gönül

Âşinâ-yı sûret olmaz ma’nî-i ankâ gibi
Uzlet etti işidenlerden ırağ oldu gönül

Geçdi şem’i sîneye mânende-i fânûs-ı nûr
Mihr ü mehden kâni-i günc-i ferâğ oldu gönül

Tâ erince Gâlib’e feyz-i dem-i Monlâ-yı Rûm
Ney gibi râh-ı nefeste göz kulağ oldu gönül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül halka halka saçında yara üstüne yara aldı. Delilik ona hoş gelip dağ üstünde bağ buldu.

Her ne kadar gönlün yolu düzgün, yoldaki hareketleri doğru ama, yol göstericiler çok olunca yolunu şaşırıp kaldı.

Aşk mehtabı gönlün bahçesindeki çiğ tanesini inci haline getirir. Gönül ateşböceği idi, şimdi şebçerağ oldu. (Ay ışığının çiğ tanesini inci yaptığına inanılır. Şebçerağ, deniz öküzünün ağzından çıkardığı ışık saçan ve az bulunan bir taştır. Çiğ tanesinin değerlenip inci olduğu gibi, gönül de şebçerağ olmakla değerlenip ışıklı hale gelmiş).

Gönül, resimler ve şekillerle tanışıklığı olmayan mânâ ankası gibi, kendisini işitip tanıyanlardan kaçıp uzaklaştı.

Gönül nur fanusuna benzeyen göğsün mumuna geçti. Güneş ve aydan sakin bir köşe bulup sığındı.

Anadolu efendisi Mevlânâ’nın nefesinin feyzi Gâlib’e kadar gelince, gönül ney gibi nefesin yolunda göz kulak oldu.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi