Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ALEM-İ BALADAN UŞŞAKA BELADIR KAMETİN - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Alem-i baladan uşşaka beladır kametin
Secde-ferma-yı ser fikr-i resadır kametin

Naza meyl etmez ki şerkeşlik tenezzüldür ana
Came-i ta! Bire gelmez nev-edadır kametin

Bağban-ı aşk su vermiş şarab-ı işveden
Tohm-ı gülden bitme bir servi-i safadır kametin

Ab-ı gevherle pür eyler damen-i nezzaremiz
Öyle bir fevvare-i mü! Ciz-nümadır kametin

Rütbe-i nazınla güya lafzı-ı ma’nadır herman
Medd-i ihsan zannolur medd-i hatadır kametin

Fark yok biri muhayyeldir anın biri dürüğ
Ser-beraber dadedir-i va’d-ı vefadır kametin

Feyz-bahş olmuş rek-i ebr-i ezel cuy-ı edeb
Cevher-i can nahl-i pür-neşv ü nemadır kametin

Düşman-ı bedkama afet galıb-i bi-cana can
Arşa dek peyveste bir nur-ı du’adır kametin

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Boyun yüce âlemden aşıklara inen beladır. Yetişip büyüme Fikrini başına eğilip secde etmeyi emreder

Boyun ifade elbisesi biçilemeyen yeni bir edadır. Nazlanmayı düşünmez; onun için başını yükseltmek bile tenezzüldür

Boyun gül tohumundan bitme bir saflık selvesidir. Onu aşk bahçıvanı işve şarabıyla sulamış. Bakışımız eteğini parlak ince suyuyla doldurur. Boyun böyle Mucize gösteren bir fıskıyedir

boyun sanki anlamı nazının derecesine göre anlatan sözdür. İyiliğin uzaması sanılır ama, aslında büyük yanlıştır

Vefa vadiyle sözün ikiz kardeştirler. Aralarında hiç fark yok; Bunların biri hayaldir, öteki yalan

Ezel bulutunun yağmurları ve edep ırmağının bereketlendirdiği boyun canlılığın cevheri, büyüyüp gelişmiş bir fidandır

Boyun kötü niyetli düşmana felaket, cansız Galib’e candır. Arşa kadar yükselen bir dua nurudur

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi