Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÜL ÂTEŞ GÜLBÜN ÂTEŞ GÜLŞEN ÂTEŞ CÛYBAR ÂTEŞ

GAZEL

Gül âteş gülbün âteş gülşen âteş cûybar âteş
Semender-tıynetân-ı aşka besdir lâlezâr âteş

Herman ey saki bir sagar tutuşdur des-i dildara
Gazabla bezme geldi şem-i meclis-veş yanar ateş

Nesim ateş çıkardı gonce-i bağ-ı ümidimden
Bırakdı gülşen-i amâlime berk-i bahar ateş

Hayal-i hasret-i halinle ah etdikçe uşşakın
Şeb-i firükatde her dem ahteran eyler nisar ateş

Bana düzehdan ey meh dem urur gülzarlar sensiz
Dıraht ateş nihal ateş gül ateş berk ü bar ateş

Mürekkebdir vücûdı ta ezel yekpâre sûzişten
Anâsırdan meger uşşâka olmuştur duçâr ateş

Çerağ-ı bezm-i hicri olduğum yapmış yakışdırmış
Gönül pervanesine vuslat ateş intizar ateş

Beyân-ı sûziş eyler herkes istidâd-ı fıtriden
Eder berceste âşık mısra-ı rengin çenar ateş

Meğer kilk-i sebük-cevlânın olmuş germ-rev
Gâlip Zemîn âteş zamân âteş bütün nakş u nigâr âteş

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gül ateş, gülfidanı ateş, gülbahçe ateş, ırmak ateştir, Aşkın semender yaradılışlarına ateş olarak lale bahçesi yeter

Saki! Sevgilinin eline hemen kadeh tutuşturur. Toplantının mumu gibi kor halinde, yanar ateş olarak öfkeyle toplantıya gelir

Sabah rüzgarı umudumun bahçesinin goncasından ateş çıkardı İlkbahar yıldırımı emellerimin gülbahçesini ateşe verdi

Aşkların yüzündeki beninin özleminin haliyle ah çektikçe Ayrılık gecesinde yıldızlar her an ateş saçar

Ey ay yüzlü güzel! Bana bahçeleri sen olmayınca cehnnemden dem vurur; ağaçlar, fidanlar, yapraklar, meyveler gözüme ateş olarak görünür

Aşıkların vücutları ta ezelden beri yanmaktan meydana gelmiştir. Herhalde onların payına dört unsurdan yalnızca ateş düşmüştür

Ayrılığının toplantısının mumu olduğum güzel yapmış yakıştırmış, gönül pervanesine kavuşmayı ateş, beklemeyi ateş yapmış

Herkes yaradılışındakı yeteneğine göre yanışını anlatır Aşık renkli mısranı, çınar ağacı da ateş meydana getirir

Galip! Herhalde hafif, oynak kelemin daha da hararetlenmiş: yer ateş, zaman, ateş, bütün süsler güzellikler ateş olmuş

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi