Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AÇILDI BÂĞÇE-İ RENG Ü BÛDA BÂR-I BAHÂR - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Açıldı bâğçe-i reng ü bûda bâr-ı bahâr
Pür etti gülşeni hep tuhfe-i diyâr –ı bahâr

Nihâlin ağzı köpürdü şükûfe zannetme
Cihânı eyledi dîvâne cûybâr-ı bahâr

Sadef değildir eder çâk zehre-i bahrı
Figân-ı aşk ile ebr-i güher –nisâr-ı bahâr

Esûrdî cûş-ı mahabbetle ehl-i sevdâ hep
Dimâga bûy-ı cünûn verdi rûzgâr-ı bahâr

Nigâh-ı dîde-i hûn-bâr-ı aşk kîmyâdır
Fuyûz menba’ıdır subh-ı pür-nigâr-ı bahâr

Çemen bir allı yeşilli kumâş-ı dîbâdır
Ki târ u pûdı rek-i ebr-i dest-kâr-ı bahâr

Değil mukâbil-i gül-bûs-ı hatt-ı la’li bana
Ger olsa gonca-i hurşîd yâdigâr-ı bahâr

Geçer bu devr-i gül ü mül hemân güler yüzdür
Çemende meclis-i işretde bergüzâr-ı bahâr

Zemîni tazeledi feyz-i hâme-i Gâlib
Egerçi köhnedir eş’âr-ı âbdâr-ı bahâr

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Renk ve koku bahçesinde baharın dengi açıldı; bahar ülkesinden gelen armağanlar gül bahçesini doldurdu.

Gördüklerini çiçek sanma; fidanın ağzı köpürdü. Bahar ırmağı dünyayı coşkunlukla deli divane etti. (Irmağın akması zincire vurulan delilerin zincir şakırtılarına benzetilir)

Sedef değildir gördüklerin; inciler saçan bahar bulutu aşk yüzünden feryat edip denizin ödünü patlattı. (Bahar yağmuru bereketlidir; bir damlası istiridyenin içine düşünce inci, yılanın ağzına düşünce zehir olacağına inanılır)

Bahar rüzgarları beyinlerine delilik kokusu verince bütün aşıklar sevgilinin coşkunluğuyla kendilerinden geçip deli divane oldular. (Esrümek, coşmak, kendinden geçmek, delirmek demektir. Azgın deveye ‘esrük’ denir. Beyitte ‘esürdi’ sözü hem bu anlamda hem de esmek anlamında kullanılmış)

Aşk gözyaşları akıtan gözün bakışı kimya gibidir. Güzellikler dolu bahar sabahı coşkunluk ve bereket kaynağıdır.

Çimenlik allı yeşilli bir ipekli kumaştır; onun çözgü ve atkıları baharın çevik elli bulutunun sicim gibi yağdırdığı yağmurlardır.

Eğer baharın yadigarı güneşin goncası bile olsa, yine de bana sevgilinin dudağının tüylerinin gül öpüşünü andıran zevkini veremez.

Bu gül mevsimi, şarap içip eğlenme çağı çabucak geçer gider. Çimenlikte, içki toplantılarında kalacak olan yalnızca güler yüzdür.

Baharın parlak, taze şiirleri gerçi eskidir ama Gâlib’in kalemindeki coşkunluk bu üslubu taptaze yaptı.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi