Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEZMDE CÂME-VEŞ BU CÜST U CÛLAR HEP SENİNÇİNDİR - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Bezmde câme-veş bu cüst u cûlar hep seninçindir
Miyân-ı mutrıbânda güft u gûlar hep seninçindir

Gül-i maksûda eyle bir nazar ey mihr-i âlem-tâb
Müheyyâ şebnem-âsâ âb-ı rûlar hep seninçindir

Tenezzül eyle dervîşâna teşrîf et ne var şâhâ
Olan bu hânkâhda hây u hûlar hep seninçindir

Sadef-veş dürr-i şâdâb-ı kelâmın etmeğe ısgâ
Küşâd olmakda gûş-ı arzular hep seninçindir

Ne mümkün dâmen-i matlûba tenhâ dest-res bulmak
Bana müjgân-ı hançerden adûlar hep seninçindir

Sifâl-i tâk olup geh gâh mey-hôr olma fikreyle
Şikestî ü dürüstî-i sebûlar hep seninçindir

Sülûkunda egerçi şübhe yoktur Gâlibin ammâ
Hemân pîr-i mugâna ser-fürûlar hep seninçindir

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

İçki toplantısında sürahi gibi dolaşıp arayıp taramalar hep senin için. Çalgıcıların aralarındaki dedikodular yine senin için; hep seni söyleşiyorlar.

Ey dünyayı aydınlatan güneş! Yetişmesi istenilen güle bir bak, onunla ilgilen biraz. Çiğ taneleri gibi yüz suları hep senin için dökülüyor.

Sultanım! Dervişlere alçak gönüllü davran. Bu tekkeye gel de şeref ver. Buradaki bütün hây ve hûylar hep senin için çekilmektedir.

Senin sadef gibi parlak inciye benzeyen sözlerini dinlemeye arzulu kulaklar hep açılmış, hazır beklemekteler

Hep erişmek istediğim eteğine tenhada sarılabilmek ne mümkün. Bana hançere benzeyen kirpiklerin düşmanlıkları hep senin yüzünden.

Zaman zaman asma suyunun testisi olup kendinden geçme. Testilerin kırılması ya da kırılmaması hep sana bağlıdır.

Gâlib’in senin yolunda olduğunda şüphe yok ama yine de meyhaneciye baş eğip yalvarmaları hep senin içindir. (Pîr-i mugan meyhaneci, tasavvufta tekke şeyhidir. Sâlikin sülükte ilerlemesi için bir mürşide bağlanması gereklidir)

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi