Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TÂB-I HÜSNÜ ÇEŞMİMİZ ÂTEŞ-FEŞÂN OLSUN DA GÖR - ŞEYH GALİB

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Tâb-ı hüsnü çeşmimiz âteş-feşân olsun da gör
Cennet-i ruhsârını dûzah-nişân olsun da gör

Lâl-i aşka kuvvet-i güftâr-ı hâmûşî nedir
Hayret-i vaslınla her mûyum zebân olsun da gör

Hep geçer zahm-ı nigâh-ı çeşmin ey nûr-ı basar

Bâl-i aczin ferş-i râh eyler talebde Cebra'îl
Murg-ı dil ankâ-yı kâf lâ-mekân olsun da gör

Hâne-perverd-i kemân-ı ebruvândır gamzesi
Gâlibin gönlünde bir kez mihmân olsun da gör

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sen güzelliğinin parlaklığını hele gözümüz ateş saçmağa başlasın da gör. Yanağının cennetini cehennemi göstermeye başlasın da gör.

Sana kavuşunca şaşkınlıktan vücudumun her kılının nasıl konuşan bir dil haline geldiğini gör de, aşktan dili tutulmuş olan için susarak söylemenin gücünün ne olduğunu anla.

Za'f ile cismim hele gözden nihân olsun da gör Ey gözümün nuru sevgili! Hele vücudum zayıflıktan gözden kaybolsun da, gözünün bakışının yaralarının nasıl hep iyileştiğini görürsün.

Gönül kuşu yeri yurdu olmayan Kâf'ın ankası olsun da istenince Cebrâ'il'in aciz`kanatlarını nasıl yoluna halı gibi döşediğini görürsün. (Lâmekân Kâf’ının ankası Tanrı’dır. Beyitte Tanrı’nın âşığının gönlünde tecellisi, yani fenâfillah anlatılmış).

Sevgilinin kaşlarının yayının evinde nazlandırılarak büyütülmüş yan bakışı bir kez Gâlib'in gönlünde misafir olsun da gör.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi