Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞERHA-İ SÎNE BENİM MÜLK-İ DİLE RÂHIMDIR - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Şerha-i sîne benim mülk-i dile râhımdır
Dâğlar revzene-i hâtır-ı âgâhımdır

Jengdâr-ı hat eden âyîne-i ruhsârın
Pîç ü tâb-ı nefesimdir eser-i âhımdır

Tîğ-ı hicrân ile fasl etme hemân da'vâmız
Katlin ey şûh benim matlab-ı dil-hâhımdır

Tîregî-i şeb-i baht-ı siyehimden korkmam
O meh-i hüsn ki bir şâh-ı felek-câhımdır

Es'adâ kâdir iken mu'cize Hârût-ı kalem
Râh-ı eş'ârda sihr etme büyük câhımdır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Göğsümün yarığı benim gönlümün ülkesine giden yolumdur. Göğsümdeki yaralar uyanık gönlüme bakan pencerelerdir.

Yanağının parlak aynasını çizgilerle, tüylerle kaplatıp kirleten ahımın kapkara dumanın eseri olan nefesimin verdiği sıkıntıdır.

Sevgilim! Aramızdaki aşk davasını ayrılık kılıcıyla hemen kesip atarak çözme. Bunu beni öldürerek çözmen gönülden istediğim arzumdur.

Kara bahtımın gecesinin karanlığından korkmam. O güzellik ayı benim göğün yüceliğindeki sultanımdır.

Es'ad! Hârût'a benzeyen kalemimin mucize söylemeye gücü varken şiir yolunda sihir yapmak benim için büyük bir makamdır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi