Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİL MÂNÎ-İ ERJENG-İ TEMÂŞA MI DEĞİLDİR - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Dil Mânî-i Erjeng-i temâşa mı değildir
Sâgar sadef-i temennâ mı değildir

Hoş nağmelerin saff-ı güleng-i nakarâttı
Nev-Kâfile-i âlem-i bâlâ mı değildir

Bu deyr-i alâyıkda ten-i ehl-i tecerrüd
Hâmûş olıcak sûret-i İsâ mı değildir

Taş atma girân mestlerinin cürmünü afv et
Ol bârı çeken gerden-i mînâ mı değildir

G'isûsun anıp silsile-i hicri uzatma
Sîmîn beri subh-ı şeb-i yeldâ mı değildir

Murgân-ı hayâlât ile Gâlib bu neşîden
Her beyti perîhâne-i ma'nâ mı değildir

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül hep beğenilerek seyredilen Erjeng kitabının resimlerini yapan Mâni'ye benzemiyor mu? Kadeh arzu renginin doğduğu sadefin aynı değil mi?

Sürekli tekrar edilen hoş nağme turnalarının diziler halindeki uçuşları, yüce aleme giden yeni kafilelere benzemiyor mu?

Bu hayhuy dünyasından elini eteğini çekenlerin vücutları suskun oldukları zaman tıpkı Hz. İsa'nın resimlerine benzemez mi?

Koca kadehlerle sarhoş olanların suçunu bağışla, taşlama. O ağır günahın yükü sürahinin boynuna değil mi?

Omuzlara kadar dökülen uzun saçlarını anarak ayrılık zincirini uzatma; sevgilinin gümüş gibi bembeyaz göğsü, uzun ve acı gecelerin sabahında doğan güneşe benzemez mi?

Gâlib! Bu şiirinin her beyti uçuşan hayal kuşlarıyla, anlam perilerinin toplandığı bir eve benzemiyor mu?

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi