Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

REVGAN -I GÜLLE DEĞİL NÛR-I ÇERÂĞ-I YÂKÛT - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Revgan -ı gülle değil nûr-ı çerâğ-ı yâkût
Bâde-i reng-i hınâ tutmaz ayâğ-ı yâkût

Mey değil âteş-i ruhsârdadır gözlerimiz
Ceyş-i pervâneye cây olmaz ocağ-ı yâkût

Olamaz sünbül-i bâğ-ı ruhunun kandîli
Yansa da âb-ı zümürrüdle çerâğ-ı yâkût

Hatt-ı lebindeki esrâr-ı şerîfe eremez
Rûh-ı Hızr olsa eger dûd-ı çerâğ-ı yâkût

Nazm-ı bî-sûzişe murgân-ı ma'ânî konmaz
Gülşen olsun mu semenderlere bâğ-ı yâkût

Şemsdir çeşme-i hurşîd-i tecelli Gâlib
Nazar-ı feyzi eder dûzahı bâğ-ı yâkût

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yakutun kandilinin parlaklığı gülyağından değildir. Yakutun kadehi kına renkli şarabı tutmaz.

Gözlerimiz şarapta değil, yanağın ateşindedir. Yakut ocağı pervane askerine yer olmaz.

Yakutun kandili zümrüt suyu ile yansa da yine yanağının sümbül gibi saçlarının kandiline benzemez.

Yakut kandilinin dumanı Hızr'ın ruhu olsa, senin dudağının çevresindeki şerefli sırlara eremez.

Yakıcı olmayan nazma anlam kuşları konmaz. Yakutun bağı semenderlere gülbahçesi olur mu?

Gâlib! Tecelli güneşinin çeşmesi Şems'dir. Onun bereketli bakışı cehennemi yakut bahçesi haline getirir.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi