Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OL GAMZE- GURÛR NE ÂLEMDEDİR ACEB - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Ol gamze- gurûr ne âlemdedir aceb
Hiç etmedi zuhûr ne âlemdedir aceb

Olmaz bedîd âyîne-i câm-ı Cemde hîç
Ol sîne-i bittûr ne âlemdedir aceb

Sormaz safâ-yı âlem-i âb içre gamzesi
Rindân-ı bî-hûzûr ne âlemdedşr aceb

Nevbet deger mi meclis-i uşşâka gelmege
Ol neş'e vü sürûr ne âlemdedir aceb

Oldu hevâ-yı zülf ile dil târ u mâr-ı gam
Cem'iyyet-i şu'ûr ne âlemdedir aceb

Fikr-i kadinle fitne salaydı kıyâmete
Hengâme-i sürûr ne âlemdedir aceb

Çoktan sevâd-ı kalb-i harâbına Gâlibin
Etmez neşât ubûr ne âlemdedir aceb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O gururlu yan bakış şimdi ne âlemdedir acaba? Çoktan beri ortaya çıkmıyor acaba ne âlemlerdedir?

Cemşîd’in kadeh aynasında çoktan görünmüyor; o billur göğüs ne âlemdedir acaba?

Sevgilinin yan bakışı deniz âlemi eğlencesinde huzursuz rintlerinin ne durumda olduklarını hiç sormaz.

O neşe, sevinç nerelerdedir şimdi? Acaba âşıkların toplantısına gelmeye de sıra gelecek mi?

Gönül sevgilinin saçının arzusuyla gamdan karmakarışık, perişan oldu. Aklını toplayıp kendine gelmesi ne zaman olacak?

Kötülüklerin gürültü patırtısı şimdi nerelerde? Boyunu düşünerek kıyamet gününü karmakarışık ederdi.

Neşe, sevinç şimdi nerelerdedir? Gâlib'in yıkık gönlünün karanlığına çoktan uğramıyor.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi