Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NİGEH-İ ÇEŞMİ ÇÜ ŞEHBÂZ-NÜMÛN OLDU BANA - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Nigeh-i çeşmi çü şehbâz-nümûn oldu bana
Tâir-i rûh-ı kuds sayd-ı zebûn oldu bana

Eşk-i çeşmimle kızıl kana boyandı dünyâ
Meh ü mihri felegin çeşme-i hûn oldu bana

Dest-i efsûs olalı bâl ü per-i pervânem
Lâ mekân mevki'-i arâm u sükûn oldu bana

Zülf-i Leylîdeki zencîr-i belâsı Kaysın
Özge ser-rişte-i da'vâ-yı cünûn oldu bana

Çeşm-i câdûsına dîvâne olam ol şûhun
Deşt-i endîşede âhû-yı füsûn oldu bana

Zevk-ı derdin de dirîg eyledi şimdi dilden
Hasret-i dâğ-ı derûn oldu bana

Gireli halvet-i ma'nâya lafzdan Gâlib
Bu zuhûrât kamu ayn-ı butün oldu bana


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgilin gözünün bakışı bana doğan kuşu biçiminde görününce kutsal ruh Cebrail kuşu bana aciz bir av oldu.

Gözyaşlarımla dünya kızıl kana boyandı. Gökyüzünün ayı ve güneşi bana kan çeşmesi halinde görünüyor.

Pervanenin kanatları ''yazık yazık'' diye dövünen eller gibi çırpınalı, yersizlik bana rahat ve huzur yeri oldu.

Kays'ın Leyla'nın saçındaki belâ zincirine bağlanması, bana delilik davasının çözümünde başka bir ipucu oldu.

O şuh güzelin cadı gözüne deli divane olayım. Bana düşünce çölünde büyülenmiş bir âhû oldu.

Sevgili şimdi gönlümden derdinin zevkini de esirgedi. Yarasının özlemi bana garip bir iç sancısı oldu.

Gâlib sözden anlamın gizli âlemine girelidenberi bu ortaya çıkan şeyler benim içimin aynısı oldu.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi