Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HABİB ÂŞIKA CEVR İTMESE HABİB OLMAZ - NECATİ BEY

GAZEL

Mefâ’ilün / fe’ilâtün / mefâ’ilün / fe’ilün

Habib âşıka cevr itmese Habib olmaz
Tabib nicesin öldürmese tâbib olmaz

Gözüm yaşından umardum kapun tavâf itmek
Veli çok akçalu olur ki hac nasib olmaz

Habib işiği râkibe şeref virürdü veli
Çemende gezmek ile zağ andelib olmaz

Billâd-ı Çine senün gibi bir sanem heyhât
Diyâr-ı Rüma saçun gibi bir salib olmaz

Bütün cihânda gönül ışk ile olur mâkbül
Kamu diyârda ehl-i hüner garib olmaz

Hâbib vasbını dil kendüden dahl güniler
Necâtiyâ kim ola böyleye rakib olmaz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgili aşığa zulmetmese sevgili olmaz; tabip nicesini öldürmese tabip olmaz.

Çok gözyaşı döktüğüm için kapının çevresinde dönüp dolaşmayı umuyordum; lâkin parası çok nice zengin vardır ki onlara hacca gitmek nasip olmaz.

Sevgilinin eşiğinde bulunmak rakibe belki şeref verirdi, lâkin bahçede gezmekle karga bülbül olmaz.

Çin ülkelerinde senin gibi put nerede... Rum diyârında saçın gibi bir haç olmaz. Burada “Rum diyârı" ile kastedilen Anadolu ’dur. Anadolu ’ya Diyâr-ı Rum denildiği, Romalılar ve onların devamı olan Bizanslılar Hristiyan olduğu için şair bu kelime üzerinde oynamaktadır.

Bütün dünyada gönül aşk ile makbül olur; hiçbir yerde hüner sahibi insan garip ve perişan olmaz.

Sevgiliye kavuşmayı gönül kendinden dahi kıskanır; Ey Necâti böyle bir güzele rakip olmayacak olan kimdir?

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi