Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YÂR İLE KON BENİ BENİ OL YÂR YEĞ BİLÜR  - NECATİ BEY

GAZEL

Mefûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün

Yâr ile kon beni beni ol yâr yeğ bilür
Biçâre andelibini gülzâr yeğ bilür

Zülf-i dırâz derdini benden sor ey tabib
Uzun gice belâsını bîmâr yeğ bilür

Arturmaz âdemiyi meğer kim mezâd-ı ışk
Her nesnenün bahâsını bâzâr yeğ bilür

İzün tozın sabâ yili satar direm direm
Misk ü âbir kadrini attâr yeğ bilür

Ey gül bu gussa kıssasını sor Necâtiye
K’ahvâl-i ışkı bülbül-i bîdâr yeğ bilür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgilimle bırakın beni, beni o sevgili iyi bilir; zavallı öksüz bülbülünü gül bahçesi iyi bilir.

Uzun saçın derdini benden sor ey hekim; uzun gecelerin belâsını hasta iyi bilir

Aşk mezâdindan başkası insanın değerini artırmaz; her nesnenin pahasını pazar iyi bilir (pazarda belli olur).

Bahar yeli izinin tozunu dirhem dirhem satar, misk ile anberin kadrini attar iyi bilir.

Ey gül bu kederin hikâyesini Necâti’ye sor ki, sşkın ahvâlini uykusuz bülbül iyi bilir.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi