Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ - LALE HADLER KILDILAR GÜLGEST-İ ...

GAZEL
1. Lâle-hadler kıldılar gülgeşt-i sahrâ semt semt
    Bâğ u râğı gezdiler idüp temâşâ semt semt

2. Âşık-ı dîdâr-i pakindir meğerkim cûylar
    Cüst ü cû eyler seni ey serv-i bâlâ semt semt

3. Leşger-i gam geldi dil şehrine kondu Çok çok
    Koptu yer yer fitne vü âşûb-i gavga semt semt

4. Giryeden cû-yı sirişkim sûbesû oldu revân
    Yine Kulzüm gibi cûşetti bu deryâ semt semt

5. Şi'r-i Bâkî seb'a-i iklîme olmuştur revân
    Okunursg yiridir b! nazm-i garrâ semt semt

Vezni: Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

 

İLGİLİ İÇERİK

BAKİ - LALE HADLER KILDILAR GÜLGEŞT-İ SAHRA SEMT SEMT AÇIKLAMASI

BAKİ-KANUNİ MERSİYESİ AÇIKLAMASI

BAKİ – VAR REDİFLİ GAZELİ (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi