Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ- FERMAN-I AŞKA CAN İLEDÜR...

GAZEL
1. Ferman-ı aşka can iledür inkiyadumuz
    Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadumuz

2. Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dun içün
    Allah'adur tevekülümüz i'timadumuz

3. Biz mükteka-yı zerkeş-i caha dayanmazuz
    Hakk'un kemali lütfunadır istinadumuz

4. Zühd ü salaha eylemezüz iltica hele
    Tutdı egerçi âlem-i kevn-i fesadumuz

5. Meyden safa-yı batın-ı humdur garaz heman
   Erbab-ı zahir anlayamazlar muradumuz

6. Minnet Huda'ya devlet-i dünya fena bulur
    Baki kalur sahife-i âlemde adumuz

Vezin: Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün

İLGİLİ İÇERİK

BAKİ - FERMAN-I AŞKA CAN İLEDÜR İNKIYADUMUZ İNCELEMESİ

BÂKİ'NİN HAYATI

BAKİ HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi