Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BAKİ - SÖYLESÜN REDİFLİ GAZEL 

1. Söylemez küsmüş bana cânâne söyle'n söylesün

    N'eyledüm ol yâr-ı 'âlî-şâne söyle'n söylesün

 

2. Nâz ile güftâre gelmezse helâk eyler beni

    Ol cefâ vü cevri bî-pâyâne söyle'n söylesün

 

3. Derd-i 'aşkı gayrıdan sorma'n ne bilsün çekmeyen

    Anı yine 'âşık-ı nâlâne söyle'n söylesün

 

4. Hâr zahmından neler çekdügümi gül-zârda

    Bâğ-bân bülbül-i giryâne söyle'n söylesün

 

5. Bâkîye di'n durmasun güftâra tâkat var iken

    Vaktidür ol husrev-i devrâne söyle'n söylesün

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE

 

1. Nazlı yâr benimle küsmüş... (Ne olur) söyleyin de konuşsun; o şanlı şöhretli sevgiliye ben ne ettim, söylesin!

2. (O sevgili) nazlanarak, konuşmaya başlamazsa beni helâk edecek. O, ezası ve cefası bitip tükenmek bilmeyen sevgiliye deyin de konuşsun!

3. Aşk derdini gönül ehli olmayanlara sormayın; çekmeyen ne bilir? ... Onu yine ağlayıp inleyen aşığa sorun da o söylesin.

4. Bahçevana söyleyin de; benim, gül bahçesinde dikenlerin açtığı yaralardan neler çektiğimi sulu göz bülbüle anlatsın.

5. Bâkîye söyleyin de; söz söylemeğe henüz takati varken, tam zamanıdır, o, devrin güçlü padişahı için şiirler yazsın.

BAKİ, Muhammed Nur DOĞAN

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

KANUNİ MERSİYESİ - TAM METİN VE İNCELEMESİ

BAKİ GAZEL - MİNNET HUDÂYA (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

NEF'İ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

SON EKLENENLER

Üye Girişi