Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAZEL 

 

1. Fermân-ı 'aşka cân ile var inkıyâdumuz

Hükm-i kazâya zerre kadar yok 'inâdumuz

 

2. Baş eğmezüz edânîye dünyâ-yı dûn içiin

Allâhadur tevekkülümüz i'timâdumuz

 

3. Biz müttekâ-yı zer-keş-i câha dayanmazuz

Hakkım kemâl-i lutfınadur istinâdumuz

 

4. Zühd ü salâha eylemezüz ilticâ hele

Tutdı eğerçi 'âlem-i kevni fesâdumuz

 

5. Meyden safâ-yı bâtın-ı humdur garaz hemân

Erbâb-ı zâhir anlayamazlar murâdumuz

 

6. Minnet Hudâya devlet-i dünyâ fenâ bulur

Bâkî kalur sahîfe-i 'âlemde adumuz

BAKİ

 

Günümüz Türkçesi:

1.Aşkın fermanına canla başla uyarız; kaderin hükmüne zerre kadar inadımız yoktur.

2 Alçak dünya (menfaatleri) için aşağılık takımına baş eğmeyiz; Ancak Allah'a tevekkül eder, O'na güveniriz.

3.Biz altın kakmalı makam ve mevki asâsına dayanmıyoruz; ancak, Hakk'ın yüce lütfuna sığınmaktayız.

4. Fenalığımız bütün varlığı kaplasa da hiç bir zaman zahitliğe ve sofuluğa sağınınayız.

5.Şaraptan kasıt, ancak, kalbin saflığı ve temizliğidir; zâhire (görünüşe) göre hüküm verenler, bizim muradımızı anlayamazlar.

6.Allah'a sonsuz minnet ve şükürler olsun ki, dünya saadeti son bulsa da bu dünya sayfasında adımız sonsuza kadar bâkî kalır.

7.Şâir, "Bâkî" kelimesini, hem kendi adı, hem de "sonsuza kadar" anlamında kullanarak tevriye yapmaktadır.

 

BAKİ, Muhammed Nur DOĞAN

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi