Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

GAZEL -BAKİşair baki ile ilgili görsel sonucu

 

Baki'nin bu gazeli tam anlamıyla yek-âhenk bir gazeldir. Ayrıca musammat gazele de güzel bir örnektir.

 

1. Hattım hisabin bil dedin gavgalara saldın beni 

    Zülfüm hayalin kil dedin sevdalara saldın beni

 

(Ey sevgili) bana yüzümdeki ayva tüylerinin hesabını bil dedin, beni türlü türlü kavgalara saldın. Saçlarımı hayal ettin dedin, beni sevdalara daldırdın.

 

 

2. Geh ebr-veş giryan edip geh bad-veş püyan edip 

    Mecnun-i sergerdan edip sahralara saldın beni

 

Bazen nisan bulutu gibi bazen (hazan) rüzgârı gibi (sağa sola) koşuşturarak aşkından deliye dönmüş Mecnun gibi beni çöllere düşürdün.

 

 

3. Vaslım dilersin çün dedin lutf edeyin olsun dedin 

    Yarın dedin bir gün dedin ferdalara saldın beni

 

Çünkü kavuşmayı dilersin dedin, sana iyilikte bulunayım dedin. Yarın bir gün diyerek beni oyalayıp kavuşma ümidimi kıyamete bıraktın.

 

 

4. Yusuf gibi izzette sen Yakub veş mihnette ben 

    Dil sakin-i beytü'l-hazen tenhalara saldın beni

 

Sen Hz. Yusuf gibisin, (etrafındakiler) sana kıymet veriyor ve ben ise Hz Yakup gibiyim, (senin ayrılığından dolayı) sıkıntılı haldeyim. Hüzün evinin sakini olan gönlümü ve beni, bir başıma tenhalarda yalnız bıraktın.

 

 

5. Baki sıfat verdin elem ettin gözüm yaşını yem 

   Kıldın garik-i bahr-i gam deryalara saldın beni

 

Bana, baki (ebedi anlamına gelen) bir isim verdin. Gözümün yaşını adeta bir yem gibi kullanarak beni gam denizinde boğmak için deryalara attın.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ ve ŞİİRLERİ

BAKİ'NİN ŞİİRLERİ

BAKİ HAYATI ve ESERLERİ

BÂKİ'NİN HAYATI

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi