Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ - SEN REDİFLİ GAZELİ şair baki ile ilgili görsel sonucu

 

1. Bir lebi gonca yüzi gül-zâr dirsen işte sen

    Hâr-ı gamda 'andelîb-i zâr dirsen işte ben

 

2. Lebleri mül saçları sünbül yanağı berg-i gül

    Bir semen-ber serv-i hôş-reftâr dirsen işte sen

 

3. Pâyine yüzler sürer her serv-i dil-cûnun revân

    Su gibi bir 'âşık-ı dîdâr dirsen işte ben

 

4. Zülfi sâhir turrası tarrâr şûh-ı şîve-kâr

    Çeşmi câdû gamzesi mekkâr dirsen işte sen

 

5. Fürkatünde teşne-leb hâtır-perîşân haste-dil

    Künc-i gamda bî-kes ü bîmâr dirsen işte ben

 

6. Gözleri sabr u selâmet mülkini târâc ider

    Bir amânsuz gamzesi Tâtâr dirsen işte sen

 

7. Bâkıyâ Ferhâd ile Mecnûn-ı şeydâdan bedel

    'Âşık-ı bî-sabr u dil kim var dirsen işte ben

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE:

1. Gonca dudaklı ve gül bahçesi (gibi güzel) yüzlü kimdir, dersen; işte o sensin. Gam dikenliğinde ağlayıp inleyen (bu) bülbül kim, diye de sorarsan; o da benim.

2. Dudakları şarap (gibi sarhoş edici); saçları sünbül (gibi hoş kokulu, kıvrım kıvrım ve simsiyah); yanağı gül yaprağı (gibi taze ve kırmızı); yasemin (gibi beyaz) göğüslü ve selvi gibi nazlı yürüyüşlü (bir güzel kimdir) dersen; işte o sensin.

3. Servi (boylu güzellerin) ayaklarına su gibi yalvararak yüz süren güzel yüz âşıkı ararsan; o, işte benim.

4. Zülfü insanı büyüleyen; alnındaki kıvrım kıvrım saçları yankesici gibi gönlü kapıveren; nazlı, edalı, şuh; gözleri cadılıklar yapıp yan bakışı insanı aldatan güzel kimdir, dersen; işte o senden başkası değil.

5. Senden ayrı kalışın acısı ile içi yanmış; perişan, gönlü hasta; gam köşesinde kimsesiz ve hasta bir halde kalmış birini sorarsan; o, işte benim.

6. Gözleri sabır ve esenlik ülkesini talan eden ve amansız gamzesi (yan bakışı) Tatar (ordusu) gibi yağmacı biri varsa; o da sensin.

7. Ey Bâkî; Ferhat ile çılgın Mecnun'u aratmayan, sabrı tükenmiş ve gönlü hoş bir âşık kimdir, diye sorarsan; işte o benim.

BAKİ, Muhammed Nur DOĞAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

KANUNİ MERSİYESİ - TAM METİN VE İNCELEMESİ

BAKİ - SÖYLESÜN (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

FUZULİ-BERCESTELER

SON EKLENENLER

Üye Girişi