Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ - SEN REDİFLİ GAZELİ şair baki ile ilgili görsel sonucu

 

1. Bir lebi gonca yüzi gül-zâr dirsen işte sen

    Hâr-ı gamda 'andelîb-i zâr dirsen işte ben

 

2. Lebleri mül saçları sünbül yanağı berg-i gül

    Bir semen-ber serv-i hôş-reftâr dirsen işte sen

 

3. Pâyine yüzler sürer her serv-i dil-cûnun revân

    Su gibi bir 'âşık-ı dîdâr dirsen işte ben

 

4. Zülfi sâhir turrası tarrâr şûh-ı şîve-kâr

    Çeşmi câdû gamzesi mekkâr dirsen işte sen

 

5. Fürkatünde teşne-leb hâtır-perîşân haste-dil

    Künc-i gamda bî-kes ü bîmâr dirsen işte ben

 

6. Gözleri sabr u selâmet mülkini târâc ider

    Bir amânsuz gamzesi Tâtâr dirsen işte sen

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ ve ŞİİRLERİ

BAKİ'NİN ŞİİRLERİ

BAKİ HAYATI ve ESERLERİ

BÂKİ'NİN HAYATI

 

7. Bâkıyâ Ferhâd ile Mecnûn-ı şeydâdan bedel

    'Âşık-ı bî-sabr u dil kim var dirsen işte ben

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE:

1. Gonca dudaklı ve gül bahçesi (gibi güzel) yüzlü kimdir, dersen; işte o sensin. Gam dikenliğinde ağlayıp inleyen (bu) bülbül kim, diye de sorarsan; o da benim.

2. Dudakları şarap (gibi sarhoş edici); saçları sünbül (gibi hoş kokulu, kıvrım kıvrım ve simsiyah); yanağı gül yaprağı (gibi taze ve kırmızı); yasemin (gibi beyaz) göğüslü ve selvi gibi nazlı yürüyüşlü (bir güzel kimdir) dersen; işte o sensin.

3. Servi (boylu güzellerin) ayaklarına su gibi yalvararak yüz süren güzel yüz âşıkı ararsan; o, işte benim.

4. Zülfü insanı büyüleyen; alnındaki kıvrım kıvrım saçları yankesici gibi gönlü kapıveren; nazlı, edalı, şuh; gözleri cadılıklar yapıp yan bakışı insanı aldatan güzel kimdir, dersen; işte o senden başkası değil.

5. Senden ayrı kalışın acısı ile içi yanmış; perişan, gönlü hasta; gam köşesinde kimsesiz ve hasta bir halde kalmış birini sorarsan; o, işte benim.

6. Gözleri sabır ve esenlik ülkesini talan eden ve amansız gamzesi (yan bakışı) Tatar (ordusu) gibi yağmacı biri varsa; o da sensin.

7. Ey Bâkî; Ferhat ile çılgın Mecnun'u aratmayan, sabrı tükenmiş ve gönlü hoş bir âşık kimdir, diye sorarsan; işte o benim.

BAKİ, Muhammed Nur DOĞAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

KANUNİ MERSİYESİ - TAM METİN VE İNCELEMESİ

BAKİ - SÖYLESÜN (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

FUZULİ-BERCESTELER

SON EKLENENLER

Üye Girişi