Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAMZEN FÜSUN İLE SÜHAN EYLER NEZAKETİ - NEDİM

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Gamzen füsûn ile sühan eyler nezâketi
Çeşmin nigâh şekline kor nâz ü nahveti

Aldın hadeng-i cevrini sînemde koymadın
Ey kaşları kemân katı cevreyledin katı

Geh sürme gâh vesme vü gâhî piyâlede çek
Ey serv-i nâz çekme yeter gayrı kâmeti

Deryâ-yı aşka dün beni baştarda eyledi
Bir dâne âl fesli Cezâyir’li âfeti

Sînemde aşkını tutalım etmişim nihân
Ammâ ki kande salkıyalım âh-ı hasreti

Aldum kuçup miyânını bir tatlı bûsesin
Ammâ ki yaktı ağzını kaybetti sandım

Hep kullarını etti o kân-kerem çerâğ
Zannım budur ki geldi Nedîm’in de nevbeti

Destûr-ı Cem- şükuh kerem-kâr-ı rüzgâr
Zâtiyle buldu sadr-ı şeref ziyb ü ziyneti

Sadr-ı bülend –rütbe ki ben yalnız değil
Hâk olmadır derinde sipihrin de niyyeti

Lûtfiyle sîrim öyle ki her mûyumu benim
Ettikçe cüst ü cû bulunur nân ü nimeti

Hakkâ budur ki gökteki hurşîd bulmadı
Ben sâyesinde bulduğum ılkbâl ü rif’ati

Âvîze kıl du’âsını tâ arş tâkın
Ey âh-ı nîm-şeb sana Allâh emâneti

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yanbakışın büyüyle nezaketi söz haline koyar. Gözün de nazı ve gururu bakış haline getirir.

Ey yay kaşlı güzel! Yüreğime saplanan cefa okunu çekip aldın. Bana çok kötülük ettin, çok!

Ey nazı selvi! İster sürme, ister rastık, ister şarap kadehini çek. Ama yeter gayrı, boyunu uzatıp, başını dikip inatçılığı bırak artık.

Dün alfesli bir Cezayirli güzel beni aşk denizinde çalkalanan bir gemi yaptı.

Diyelim ki senin aşkını göğsümün içinde gizledim ama. Ama bu ayrılık ahlarını nerede, nasıl saklayalım.

harâreti Belini kucaklayıp tatlı bir öpücüğünü aldım. Ama onun sıcaklığı ağzımı yaktı sandım.

O iyilik ocağı bütün kullarını âzâd etti Sanıyorum Nedîm’in de sırası geldi

Devrin iyilik sahibi cemşit gibi yüce sadrazamı. Onun kişiliğiyle sebepli sadaret makamı süslendi ve güzelleşti.

O derecesi yüce sadrazamın kapısında yalnız benim değil gök kubbenin de isteği toprak olmaktır.

Onun iyilikleriyle öyle doymuşum ki aranınca benim her kılımda onun ekmeği, onun iyiliği bulunur.

Doğrusu, onun gölgesi altında benim bulduğum yüceliği, büyüklüğü gökteki güneş bile bulamadı.

Ey gece yarıları çektiğim âh, sana Allah’ın emaneti olarak veriyorum; ona ettiğin duaları ta arşı âlâ’nın kubbesine as.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi