Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR SÖZ DEDİ CÂNÂN Kİ KERÂMET VAR İÇİNDE - NEDİM

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fa’ûli

Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde
Dün geceye dâ’ir bir işâret var içinde

Meyhâne mukassî görünür taşradan ammâ
Bir başka ferah başka letâfet var içinde

Eyvâh o üç çifte kayık aldı karârım
Şarkı okuyup geçti bir âfet var içinde

Olmakta derûnunda hevâ âteş-i Sûzân
Nâyın diyebilmem ki ne hâlet var içinde

Ey şûh Nedîmâ ile bir seyrin işittik
Tebhâca varıp Göksu’ya işret var içinde

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgili öyle sözler söyledi ki, içinde gizli anlamlar var, dün geceye ait bazı işaretler var.

Meyhane dışarıdan sıkıntılı, kasvetli görünür. Ama içinde başka bir aydınlık, başka güzellikler var.

Eyvah! O üç çift kürekli kayık aklımı, rahatımı aldı götürdü, içinde şarkılar okuyan bir güzelle geçti, gitti.

Neyin içinde nasıl bir haller oluyor, bilip anlatamıyorum: İçinde nefes yakıcı bir ateş olup çıkıyor.

Ey oynak güzel! Nedim’le bir gezintiye çıktığınızı işittik; yalnız başınıza Göksu’ya gitmişsiniz, içki içip eğlenmişsiniz.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi