Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TARÂB NE GÛNE OLUR TÂLİ’ U SİTÂRE GÖRE - NEDİM

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Tarâb ne gûne olur tâli’ u sitâre göre
Sunarsa câm-ı lebin çektiğim humâra göre

Kanı sabâ gibi bir dilnüvâz kim gâhi
Dil-i nizârımı kûy-ı nigâra vara göre

Seherden eyledi yağmâ şemîm-i giysûsun
Nesîm bir dahi uğrar mı bu diyâra göre

Hased o rinde ki hâb-ı ademden açsa gözün
Kabâ-yı sabrı çü nergis hezâr-pâre göre

Başında hurd edeyim şöyle kim asâsını şeyh
Elinde mutrıb-ı bezmin çıhâr-pâre göre

Görün bu derdi ki tıryâk-ı erbâ’ayla tabîb
Diler ki zahm-ı çıhâr-ebrüvâna çâre göre

Seninle terk-i riyâ denlü güçtür ey vâ’iz
Şarâba tevbe Nedîm-i günâhkâra göre

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgili dudağının kadehini çektiğim baş ağrısına göre sunsa, bahtım da talih yıldızım da neşe, mutluluk nasıl olurmuş görürler.

Zayıf gönlümü arada bir sevgilinin yanına ulaştıracak sabah yeli gibi bir gönül okşayıcı nerede?

Sabah yeli seher vakti sevgilinin saçının kokusunu yağmalayıp gitti. Bakalım bu diyara bir daha uğrar mı artık?

Gözünü yokluk uykusundan açıp da sabır elbisesinin nergis çiçeği gibi yüz parça olduğunu gören o rindi kıskanıyorum.

Asasını şeyhin başında öyle param parça edeyim ki, toplantının çalgıcısının elinde çalpara var sansın. (Çıhâr-pâre, çârpâre Türkçe’de çalpara denilen, oyuncuların iki ellerinin parmaklarına taktıkları dört küçük zildir. Beyitte hem asanın dört parça olduğu, hem de kafasında paralanınca şeyhin beyninde ziller çalacağı söylenmek istenmiş.)

Şu derdimize bakın! Doktor dört parça ilaçla dört kaşlı güzelin açtığı yarayı iyileştireceğini sanıyor.

Ey ham sofu! Senin iki yüzlülüğü bırakman ne kadar güçse, günahkâr Nedîm’in de şaraba tövbe etmesi o kadar güçtür.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi