Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

O ZÂLİMDE YİNE DİLDÂDE-KÜŞLÜKTEN NİŞÂN VARDIR - NEDİM

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

O zâlimde yine dildâde-küşlükten nişân vardır
Görürsün hançer-i ebrûsunun mevkinde kan vardır

Serâpâ şöyle pürdür nâz ü îmâ vü işâretten
Sanırsın her ser-i mûyunda çeşm ü ebruvân vardır

Dımâğım tuttu bûy-ı sünbül âgûşumda döndükçe
Meğer kim dûşunun üstünde bir sünbülsitan vardır

Amân sabr u karârım eyledi yağmâ o kâfirde
Kırık bir ter zebân berceste nutk-ı bî-amân vardır

Nigâhın ebruvânın görmeden evvel inanmazdım
Ki derler nâzdan hançer tegâfülden kemân vardır

Meğer fevvâreden âb-ı letâfet sıçramış çıkmış
O rütbe kâmet-i bercesten ey şûh-ı cihân vardır

Aceb kim nermdir sînen a zâlim neyleyim ammâ
İçinde senge benzer bir dil-i nâ-mihribân vardır

Nedîmâ hançer-i hûn-rîzine sarılmadım derse
Açıp gör kim kef-i destinde zahm-ı hûn-çeğân vardır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O zalimde yine âşıkları öldürmeğe hazırlanan belirtiler var: bak, kaşının hançerinin ucunda kan görülüyor.

O sevgili başından ayağına kadar naz, îmâ ve işaretle öylesine dolu ki, sanırsın her kılının ucunda bir gözü, bir bakışı var.

O güzel kucağımda döndükçe beynimi sümbül kokusu kapladı; meğerse omuzunun üstünde bir sümbül bahçesi varmış.

Aman! o kâfir güzelin kırık dökük, acemice bir dille öyle seçkin ve güzel; ama acımasız bir konuşması var ki, bütün rahatım, huzurumu yağmaladı

Nazdan hançer, aldırmazlıktan yay vardır derlerdi de, bu sözlere senin nazlı bakışını ve kaşlarını görmeden önce inanmazdım.

Ey dünyanın en oynak güzeli! Boyun öyle uzun ve düzgün ki, sanki fıskiyeden incelik ve güzellik suyu sıçrayıp çıkmış gibi.

Zalim! Göğsün şaşılacak kadar yumuşak ama ne yapayım içinde taş gibi sert, acımasız bir gönlün var.

Ey güzel! Nedim senin çektiğin kan dökücü hançerine sarılmadım derse, inanma; aç bak, avucunda hâlâ kan damlayan bir yarası var.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEDİM'İN ŞİİRLERİ

NEDİM'İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi