Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

LEBLERÜN TEK LÂ’L Ü LÂFUN TEK DÜR-İ ŞEHVÂR YOH  -  FUZULİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Leblerün tek lâ’l ü lâfun tek dür-i şehvâr yoh
Lâ’l ü gevher çoh lebün tek la’l gevher-bâr yoh

Senden itmen dâd cevrün var lûtfun yoh diyüp
Mest-i zevk-i şevkunam birdür yanımda var yoh

Kime izhâr eyleyem bilmem bu pinhân derdi kim
Var yüz min derd-i pinhân kudred-i izhâr

Devr sermest-i şarâb-ı gaflet itmiş âlemi
Munca sermestün temâşâsına bir hûşyâr yoh

Halkı medhûş eylemiş hâb-ı şeb-i tûl-i emel
Subh tahkîki alâmâtına bir bîdâr yoh

Sûreti zîbâ sanemler yoh demen büthânede
Vâr çoğ ammâ bir sana benzer büt-i hunhâr yoh

Ey Fuzûlî sehldür her gam ki gamhârı ola
Gam budur kim mende min gam var bir gamhâr yoh

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Dudakların gibi kırmızı yakut sözlerin gibi iri ve değerli inci yok. Dünyada yakut ve inci çok ama, inci saçan yakut yok.

Senden cefa çok, iyiliğin yok diye şikâyet etmem. Aşkının zevkinden sarhoş olmuşum benim için var yok ikisi de birdir.

Bu gizli derdi kime açayım, bilmem ki? Yüz binlerce gizli derdim var açıklamaya yüzüm yok.

Dünya herkesi dalgınlık şarabının sarhoşu yapmış. Bu kadar sarhoşu seyredip de ibret alacak kimse kalmamış.

Uzun emel gecesinin uykusu bütün halkı şaşırtmış, kendini bilmez hale getirmiş. Sabahın işaretlerini gözleyecek bir uyanık kalmamış.

Evet, kilisede yüzü güzel putlar, resimler yok denemez. Çok vardır ama, sana benzeyen kan içici, merhametsiz bir put yoktur.

Ey Fuzûlî! Bir dert ortağı olduğu zaman her dert insana kolay gelir. En büyük derdim şu: bende bin dert var, bir dert ortağı yok.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

FUZULİ- SU KASİDESİ ŞERHİ

SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI

SON EKLENENLER

Üye Girişi