Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EY BÎ-VEFÂ Kİ ÂDET OLUPDUR CEFÂ SANA -  FUZULİ

GAZEL

Mefûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Ey bî-vefâ ki âdet olupdur cefâ sana
Bi’llâh cefâdır olma demek bî-vefâ sana

Geh nâz ü geh kirişme vü geh işvedir işin
Cânın sevenler olmasa yiğ âşnâ sana

Bin cân olaydı kâş men-i dil-şikestede
Tâ her biriyle birkez olaydım fidâ sana

Aşkında mübtelâlığımı ayb eden sanır
Kim olmak ihtiyâr iledir mübtelâ sana

Ey dil ki hecre düzmeyip istersin ol mehi
Şükr et bu hâle yoksa gelir bir belâ sana

Ey gül gamında eşk ruh-i zerdim ette âl
Bildirdi ola sûret-i hâlim sabâ sana

Düşmez çü şâh kurbu Fuzûlî gedâlara
Ol şehden iltifât ne nisbet bana sana

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey sözünde durmayan vefasız sevgili! Aşıkı incitmeyi Âdet edinmişsin. Vallahi sana olma demek seni incitmek olur.

Sevgilim işin bazen naz bazen işve bazen da cilve yapmaktır. Canını rahatını sevenler seni hiç tanımasalar daha iyi olur.

Gönlü kırık olan bende keşke bin can olsaydı da her biriyle sana bir kez daha kurban olsaydım.

Senin aşkın yüzünden düşkünlüğümü ayıplayanlar, sana tutkun olmamın benim isteğime bağlı olduğunu sanıyorlar.

Ey gönül! Ayrılığa dayanamayıp o ay yüzlü güzeli istersin. Bu haline şükret yoksa sana daha beter bir belâ gelir.

Ey gül yüzlü sevgili! Senin gamını çekerken döktüğüm gözyaşları san yanağımı kırmızıya boyadı. Acaba sabah yeli bu halimi sana bildirdi mi?

Fuzuli! Şahlara yaklaşmak dilencilere düşmez. Bu yüzden o sultan sevgilinin benim senin gibilere bakması ne mümkün.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU İNCELEMESİ

FUZULİ ŞİİRLERİ

FUZULİ- SU KASİDESİ ŞERHİ

SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi