Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CÜMLE ve PARAGRAF SORULARINDA BİLİNMESİ GEREKEN KELİME ve ANLAMLARI

Atfetmek

Dayandırmak isnat

Ayrım

Fark

Bağdaşma

Uyma

Başat   

Üstün, öncü, baskın

Bellek

Akıl hafıza

Betimleme

Tasvir etme

Biçem

Üslup, anlatım

Biçim

Biçimsel özellikler

Birinci kişili anlatım

Benli bizli anlatım

Biyografi

Hayat hikâyesi

Bütünsellik

Bütün olma durumu

Çıkarım

Varılan sonuç

Devinim

Hareket

Dışa dönük

Dışla ilişkili olan

Didaktik

Öğretici

Direngen

İnatçı

Doğarak

Bilgi birikimi

Dram

Acıklı olay

Duyarlık

Hassasiyet, titizlik

Düşsel

Hayali

Epik

Coşkulu

Esin

İlham

Estetik

Güzellik

Evrensel

Herkesi ilgilendiren

Fantastik

Hayalî, kurgusal

Gerekçe

Neden, sebep

Gizemli

Esrarengiz

Görece

Kişiye göre değişebilen -

Görsel

Gözlem, görmeye dayalı

Gösterge

İşaret, belirti

Güdü

Dürtü

Hayıflanma

Üzülme

Haz

Zevk hoşa gitme

İç monolog

İç konuşma

İçgüdü

Doğuştan gelen davranış

İleti

Mesaj

İlinti

İlgi

İmbik

Süzülerek elde edilen

İmge

Hayal, zihinde tasarlanan

İrdeleme

Gözden geçirme

İroni

İnce alay

İşitsel

İşitmeyle ilgili

İşlev

Görev

İthaf etmek

Armağan etmek

İvedilik

Çabukluk

İzlek

Tema

Kalıtsal

Genetik, doğuştan

Kam

İnanılan düşünce

Kanıksamak

Kabul etmek, alışmak

Kanıtlanabilirlik

Öznellik nesnellik

Koşul

Paralel

Kuram

Teorik bilgi

Kurgu

Yapı

Kült

Değerli

Link

Duygusal

Mistik

Gönül yoluyla

Muttasıl

Sürekli

Müşkül

Zor, güç

Müşkülpesent

Zor beğenen, titiz

Nesir

Düzyazı

Nicelik

Sayısal, ölçülebilir

Nispet

Oran

Nitelik

Özellik

Olgu

Vaka

Otobiyografik

Öz yaşamla ilgili

Ozan

Şair

Öbek

Grup, söz grubu

Ölçüt

Ölçü

Ön yargı

Peşin hüküm. İddialı konuşma

Önad

Sıfat

Öneri

Teklif

Ören

Gezi yeri

Öykünme

Özenme, taklit etme

Özdeş

Aynı

Özgü

Ait, has

Özgün

Kendine özel

Öznel

Kişisel görüş

Özümlemek

Kendine uydurmak

Özümsemek

Benimsemek

Özveri

Fedakârlık

Sağaltım

Tedavi, terapi

Salık

Tavsiye

Salt

Sadece

Saptama

Tespit etme

Sav

İleri sürülen düşünce, tez

Silsile

Sıra

Süreç

Belli bir zaman içinde

Tasarı

Plan, proje, düşünce

Tasavvuf

Düşünme, hayal

Tekdüze

Monoton, sıkta

Telakki

Kabul etme, sayma

Tema

Şiirde duygu

Teşhis

Kişileştirme

Tutarlı

Çelişkisiz

Unsur

Öge

Üstünkörü

Özensizce

Varsayım

Olmuş, kabullenme

Yadsımak

İnkâr etmek

Yakıştırmaca

Benzetme

Yalın

Sade, sanatsız

Yalınkat

Tek düzeyde

Yan anlam

Yeni, ikinci anlam

Yan tutmak

Taraflı davranmak

Yapıtaşı

En önemli faktör

Yargı

Hüküm, yüklem

Yayımlamak

Üretmek, yazmak

Yayın

Ürün, eser

Yazınsal

Edebî

Yazınsal yaratı

Edebî eser

Yazın

Edebiyat

Yeğlemek

Tercih etmek

Yeknesak

Tekdüze

Yeti

Yetenek

Yetke

Otorite

Yinelemek

Tekrarlamak

Yitmek

Kaybetmek, ölmek

Yöndeş

Aynı yöne bakan

Yönsem

Yönelim

Yöresel

Belli bir yere ait

Ziyade

Çok

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi