Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ANLAM VE ANLATIM BAKIMINDAN CÜMLELER

I. CÜMLEDE ANLAM

 Cümle anlamı ile anlamlarına göre cümleler karıştırılmamalıdır. Bunlar birbirinden çok farklı konulardır. Anlamlarına göre cümleler konusunda olumlu, olumsuz cümleler; soru, ünlem cümleleri vb. vardır.

 Cümle anlamı, verilen bir cümlenin anlamını bulup ifade edebilmekle ilgilidir. Yani bir cümleyi aynı anlama gelecek şekilde biraz daha farklı olarak, birkaç değişik ya da yeni kelimeyle söyleyebilmek cümledeki anlamı bulmak demektir.

 Cümle anlamında verilen bir cümlenin anlamca özdeşi, karşıtı veya yerine konulabilecek cümle sorulur. Bu konu için ata sözü ve deyimler de kullanılabilir.

 Örnek

 • “Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız.” cümlesinin anlamca yerini tutabilecek uygun bir cümle:
 • Konuyu ayrıntılara inmeden işlemişsiniz.

Örnek

 • “Yazdıklarımda hep gerçeğe bağlı kalırım; çünkü ancak bu nitelikte bir yapıt yüzyıllar boyunca değerini koruyabilir.” cümlesine anlam bakımından en yakın cümle:
 • Beğenilen, kalıcı yapıtlar, her şeyi olduğu gibi yansıtanlardır.

 

 Örnek

 • Kadınlar zayıftır, ama analar güçlüdür.  = Analık kadına güç verir.

 Verilen bir cümleyle ilgili soruyu cevaplamadan önce o cümlenin anlamını iyi kavramak gerekir. Bir anlamda cümlenin ana fikrini tespit etmek... Ancak bu arada kişisel duygu, düşünce ve bilgilerimizi göz ardı etmeliyiz.

 Örnek

 • “Sanat, başını bağlatmadığı sürece baş üstünde taşınacaktır.” cümlesinin konusu sanatın özgür olması gerektiğidir. Dolayısıyla bu cümlenin en uygun karşılığı şöyle olabilir:
 • Sanatın yüceltilmesi, bir görüşün emrinde olmamasına bağlıdır.

 Örnek

 • “Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.” Tolstoy

 Bu sözün iki yönü vardır:

 1. Kişinin insanlığı değiştirmek istemesi
 2. Ama kendini değiştirmemesi

 

 O hâlde bu sözü daha farklı şekillerde dile getirebiliriz:

 • İnsanlığı değiştirmek isteyenler önce kendilerini değiştirmelidirler.
 • İnsanlar kendilerini değiştirmeyi düşünmeden insanlığı değiştirmeye kalkışmaktadırlar.
 • Bu cümleden hareketle ve bu cümleyi destekleyen başka cümleler de kurabiliriz:
 • İnsanlar demek ki kendilerini beğenmekte, insanlığı beğenmemektedirler ki kendilerini değil de insanlığı değiştirmeyi düşünüyorlar.

İnsanlığı beğenmeyenler önce kendilerini değiştirmelidirler; belki kendilerini değiştirdiklerinden insanlık da değişmiş olacaktır.Cümle anlamı konusunda şu hususlar gözden uzak tutulmamalı, bu konularla ilgili soruları cevaplandırırken öncelikle bu kavramların ne oldukları bilinmelidir:

 • beğenme,
 • çaresizlik,
 • değerlendirme,
 • duygulara yer verme,
 • duyguları karıştırmama,
 • eşitlik,
 • gözlem,
 • ihtimal,
 • kararsızlık,
 • karşılaştırma,
 • karşıtlık,
 • korku,
 • koşula bağlılık,
 • nedenini belirtme,
 • nesnellik,
 • olabilirlik,
 • olasılık,
 • öneri,
 • öznellik,
 • sevinç,
 • şaşırma,
 • tahmin,
 • takdir etme,
 • tanımlama,
 • telâş,
 • uyarma,
 • varsayım,
 • yakınma,
 • yorumlama,
 • zorunluluk

 

1) CÜMLEDE EŞ ve YAKIN ANLAM

 Aynı konuyu, aynı düşünceyi değişik kelimelerle ve söz dizimiyle anlatan cümlelerdir. Cümle hangi sözcüklerle ve nasıl kurulursa kurulsun, biz, verilen cümledeki düşünceyi aramalıyız. Bunun için o cümledeki anahtar sözcükleri doğru tespit etmek; ayrıca cümlede kullanılan edat ve bağlaçlara da dikkat etmek gerekir.

 •  "Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız." cümlesinin eş anlamlısı.
 • Konuyu ayrıntılara girmeden işlemişsiniz. 
 • "Eskiden çok vakti yoktu, onun için uzun yazılar yazardı, şimdi vakti bol; daha kısa ve güzel yazılar yazıyor.
 • Kısa ve özlü yazmak için uzun zamana ihtiyaç vardı
 • "Şiire yaşlı bir şair gibi başlamak, genç bir şair gibi onu sürdürmek gerekir
 • Şiir, deneyim ve coşkunun ürünüdür. (?)
 • "Kimi genç şairler, şiirin kendileriyle başladığını, kimi yaşlı şairler ise şiirin kendileriyle bittiğini sanırlar."
 • Şairlerin genci de yaşlısı da şiirde güzelliğin ve başarının ölçüsünü kendi şiiriyle sınırlar.

 

2) NEDEN-SONUÇ CÜMLELERİ:

 Neden-sonuç cümleleri iki bölümden oluşur. Birinci bölüm neden (sebep), ikinci bölüm ise sonuç bildirir. Bu tür sorularda eylemin hangi nedenle maydana geldiği bizim için önemlidir. Daha çok "için, -den, -diğinden, ile" gibi edatlarla sağlanır.

 •  Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.
 • Seni ziyaret edemedim, çünkü hastaydım.
 • Yağmurun yağmasıyla herkes içeri kaçıştı.
 • Yorgun olduğu için işi erken bıraktı.
 • Kazanamama korkusuyla gece gündüz çalışıyor.
 • Maddi imkansızlık yüzünden okuyamamış.
 • Fazla ışık gözlerime dokunduğundan perdeyi kapattım.
 • Büyükbaba öldü, sonra üzüntüsünden büyükanne öldü.
 • Müdür, yaşlı adama ters ters baktı. Adamcağız utancından büzüldükçe büzüldü.
 • Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş.
 • Çocukların susuzluktan dudakları çatlamıştı
 • Şiddetli soğuklardan elleri ince ince yarılmıştı.

 3) AMAÇ-SONUÇ CÜMLELERİ (AMAÇ ANLAMI TAŞIYAN CÜMLELER)

 Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanır. Bu tür cümlelerde de "için, diye, üzere" gibi edatlardan yararlanılır.

 • Öfkesini yenmek için dışarı çıktı.
 • Yoksulluktan kurtulmak için şehre göç etmiş.
 • Kardeşi iyileşsin diye Allah'a dua ediyor.
 • Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu.
 • Bu sıkıntılara sınavı kazanalım diye katlanıyoruz.
 • Yabancı dil öğrenmek için kursa gidiyor.

4) KARŞIT ANLAMLI CÜMLELER

 Anlam bakımından birbirinin zıddı olan sözcüklerin kullanıldığı cümlelerdir. Bu tür cümlelerde konu genellikle aynı, fakat konuya bakış açısı farklıdır.

 •  Adamın yüzündeki yumuşak ifade bizimle konuşurken birdenbire sertleşmişti.
 • Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak, halbuki burada paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor.
 • Derin boğazlara girdiğinde coşup köpüren ırmaklar, düze inince miskinleşiyor.

 

5) ŞARTLI CÜMLELER (BİR KOŞULA BAĞLI CÜMLELER)

Bazı cümlelerde temel yargının gerçekleşmesi bir şarta bağlanır. Buna göre birinci bölüm (yan yargı) koşul, ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur (temel yargı).

Türkçe’de şart anlamı asıl olarak “-se” şart ekiyle sağlanır. “ise”, “-dikçe”, “mi”, “ama”, “üzere”, “yeter ki” ile de koşul anlamı sağlanır.

 • Lodos eserse hava temizlenir.
 • Ne demek istediğimi, bu kitabı okursan anlarsın.
 • Yardım edersen işimi çabuk bitiririm.
 •  Babanı gördü mü olanları anlatır.
 • Sizin için izin alırım, ama erken döneceksiniz.
 • İki saat sonra dönmek üzere gidebilirsin.
 • İstediğin arabayı alırım, yeter ki sınavı kazan.
 • Okula gideceksin ama otobüsle.
 • Onu gördükçe seni hatırlıyorum.

 Bazı cümlelerde aslında istek anlamı vardır, ama yine de ikinci yargının gerçekleşmesi birinciye bağlıdır:

 • İzin verse de görüşlerimizi açıklasak.
 • Kar yağmasa da otobüsle gitsek.

 Bazen yukarıda belirtilen ekler olmadan da cümlenin kendisinden bu anlam çıkarılabilir: 

 • Konuşma, patlatırım.

6) KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ

 İki kavram, nesne, eser, kişi arasında yapılan kıyaslamaya karşılaştırma denir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Yani karşılaştırmanın hangi yönden yapıldığı ortaya konur. Bu durumda benzetme ve karşılaştırma edatları kullanılır.

 • Adnan yaşça Ahmet’ten büyük(tür).
 • Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille; ama daha anlaşılmaz imgelerle yazılmaktadır.
 • Sağlığım geçen haftaya göre daha iyi.
 • Televizyon da sinema kadar etkilidir.
 • Bu konuda senden daha bilgilisi yok.
 • Bu çalışmayla daha iyi bir puan alabilirdin.
 • Dinlemek de konuşmak kadar önemlidir.
 • Öğretmen, sınıfın en çok konuşanını öne oturttu.
 • Öykülerini de okudu; ama bunları şiirleri ve oyunları kadar beğenmedi.

7) TAHMİN, İHTİMAL, OLASILIK CÜMLELERİ

 İhtimal, olasılık ve tahmin, bazı verilere dayanarak gelecekteki bir şeyi, bir olayı kestirmek, onun olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmaktır.

Bu tür cümleler, gerçekleşme şansı, ihtimali, tehlikesi olan bir durumu veya olayı ifade ederler.

Tahmin cümlelerinde olayların akışından hareketle sonuç görülmeye çalışılır. Kesinlik taşımayan, öznel yargılardır; cümleyi söyleyenin kendince ulaştığı bir sonuçtur.

 • Bu kış, şiddetli geçebilir. (bir ihtimal, belki)
 • Dün beni arayan Hakan olmalı. (büyük ihtimalle odur)
 • Adnan Bey’in yanındaki kardeşi olacak. (galiba)
 • Dün evde değildim, Fikret beni aramıştır. (aramış olmalı, büyük ihtimalle)

Ek-fiilin geniş zamanında kullanılan “-dir” eki fiillerden sonra kullanıldığında cümleye ihtimal, olasılık, tahmin veya kesinlik, kuvvetlendirme anlamları katar.

 •  Bizin eller yeşillenmiştir. (tahmin)
 • Yurt dışına gidince bizleri unutmuştur. (tahmin, ihtimal)
 • Sınav iki basamak hâlinde uygulanacaktır. (kesinlik)

 Bu eklerin dışında, “belki, galiba, sanırım,sanıyorum, zannederim, sanki, gibi” vb sözcüklerle ve “-ebil-” ekiyle de cümlelere olasılık anlamı katılabilir.

 • Yarın sizi ziyarete gelebiliriz.
 • Bu akşam geç kalabilirim.
 • Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
 • Sanıyorum o konu anlatılmadı.
 • Zannederim bu konuyla ilgileniyorsunuz.
 • Geç kaldık; sanırım o gitmiştir. (88-ÖYS)

“-e-bil-” yeterlilik bildiren yardımcı fiil olarak olasılık değil gücü yeterlik bildirir:

 • Öyle deme, ben de ağır işlerde çalışabilirim.(çalışmaya gücüm yeter)

 8) EKSİK CÜMLEYİ TAMAMLAMA

 Cümle bir yargı birimidir. Bu anlamda kendi içinde bir çelişki taşımamalıdır. Sınavlarda bu konuyla ilgili sorular ya cümlenin kendi içinde tamamlanması ya da bir cümlenin en uygun başka bir cümleyle sürdürülmesi istenmektedir.

 Kendi içinde tamamlanması gereken cümlelerde anlam bütünlüğü ve teknik yapı önemlidir.

 

 II. ANLATIM YÖNÜNDEN CÜMLE

1) NESNEL ANLATIM

 Nesnel: Objektif.

 Gerçekliği kanıtlanabilir, bilimsel, ölçülebilir, herkese göre aynı olan; göreceli olmayan; kişilerin duygularına dayanmayan anlatım nesnel anlatımdır.

Nesnel anlatımda ölçülebilir, kanıtlanabilir ve yorumlara meydan vermeyen bir anlatım vardır. Nesnel anlatımda "bence" ve "bana göre"ye yer yoktur:

 • Yahya Kemal 20. yüzyılda yaşamış bir edebiyatçıdır.
 • İstanbul Türkiye’nin en büyük şehridir.

Nesnel anlatım sorularında her zaman “aşağıdakilerin hangisinde nesnellik vardır?” gibi soru kökleri olmayabilir. Kimi zaman da “aşağıdakilerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncelerini içermemektedir?” veya “yukarıdaki cümlelerin hangilerinde düşünce eksiksiz ve belirli bir kesinlikle anlatılmıştır?” gibi sorular nesnelliğe aittir.

 • Kitaptaki ilk öykünün konusu köy yaşamıdır.
 • Oyundaki olaylar bir çiftlikte geçiyor.
 • Yazar, bu romanından sonra peş peşe altı oyun yazdı.
 • Romanın sonunda kahramanların hiçbiri umduğunu bulamıyor.
 • Bu, sanatçının en son çıkan şiir kitabıdır.
 • Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir.
 • Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.
 • Oyundaki olaylar, üç bin kişilik bir kasabada, bir çiftlikte geçiyor.

 

2) ÖZNEL ANLATIM

 Öznel: İzafî, sübjektif, göreli, göreceli...

 Öznel ifadeler, doğruluğu ve yanlışlığı kişilere göre değişebilen, kanıtlanamayan, tartışmalı, öznel, ölçülemeyen, duygulara bağlı, yorumlanabilir, bilimsel olmayan yargılardır.

Bu tür cümlelerde izlenimler, yorumlar, duygular, beğeniler ve kişisel görüşler anlatılır.

 • Yahya Kemal, 20. yüzyılın en başarılı şairidir.
 • İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.
 • Karadeniz insanı çok inatçıdır.
 • En güzel kış meyvesi portakaldır.
 •  Hikâyeciliğimizdeki en başarılı dönem o yıllardı.
 • En güzel yıllarımı o köyde geçirdim.
 • Şehirde yaşamak köyde yaşamaktan daha zordur.
 • Öykülerinde bir kuruluk, bir tekdüzelik görülüyor.
 • Oyundaki dekorlar, seyirciyi o günün ortamına götürerek oyunun etkisini büyük ölçüde artırıyor.

 Öznel cümleleri varsayım ve olasılık; yorumlama, yakınma, eleştiri ya da beğeni içeren cümleler gibi gruplara ayırmak mümkündür.

 

a. VARSAYIM CÜMLELERI

 Kimi cümleler gerçekte olmadığı hâlde varmış gibi kabul edilen durumları anlatabilir. Bu tür cümlelere varsayım cümleleri denir. Varsayım anlamı “diyelim (ki), farz edelim (ki), tut ki, tutalım (ki), kabul edelim (ki)” gibi sözcüklerle sağlanır.

 • Diyelim ki cüzdanını kaybettin..
 • Farz edelim okulu bıraktın, ne yapacaksın?
 • Böyle olduğunu kabul edelim, gururuna yedirebilecek misin?
 • Tut ki karnım acıktı.
 • Diyelim ki bu olay gerçek değildir.

Dikkat edilirse bu cümleler devamı olan cümlelerdir; tamamlanmamış ya da cevap beklenen cümleler... Eğer “Dileyelim ki bu iş anlatıldığı gibi olmasın.” gibi bir cümle kurulursa, bu varsayım cümlesi olmaz.

 

b. YORUMLAMA CÜMLELERİ:

 Bu tür cümlelerde gizli veya hayali şeylerden anlam çıkarma söz konusudur.

 • Son günlerde hiç konuşmuyor, sanki bana gücenmiş.
 • Kimse beni dinlemiyor, sanki herkes bana cephe almış.
 • İkide bir karşıma çıkıyor, sanki beni izliyor.(93-ÖYS)
 • Sanki suçlu benmişim gibi surat asıyorsun.

 

c. YAKINMA BİLDİREN CÜMLELER

 Bu tür cümleler insanı pişman edecek şekilde sonuçlanmış olaylardan şikayeti dile getirir. "keşke, bari, hiç değilse, hiç olmazsa" gibi sözcüklerle ve "ki" bağlacıyla kurulan cümlelerdir.

 • Keşke o gün evden çıkmasaydık.
 • Hiç olmazsa son sınavdan iyi not alsaydın.
 • Beni düşünmüyorsun bari kendini düşün.
 • Yüz kere söylesen de anlamaz ki!
 • Hiç değilse bir kez geç kalma.
 • Bu kadar fırsat verdik değerlendirmedi ki!

 

d. ŞAŞIRMA BİLDİREN CÜMLELER

 Şaşırma anlamı soru ekiyle de sağlanabilir:

 •  Biraz sonra bir batağın içine dalmayayım mı?
 • Bizim Ali orada da karşımıza çıkmasın mı?

 

3) DOĞRUDAN ANLATIM:

 Başkalarına ait sözleri söylendiği gibi aktarmaktır.

 •  Ali: "Bu kitabı iki kez okudum." dedi.
 • Öğretmen:" Bu test sorularını evde çözeceksiniz." dedi.
 • Dersten sonra etüt yapacağız, dediler.
 • Başbakan: "Kıbrıs, bizim toprağımızdır." dedi.
 • Öğretmen, Ali'ye: "Arkadaşına söyle, yarın ödevini mutlaka getirsin!" dedi.

4) DOLAYLI ANLATIM:

 Başkalarına ait sözleri değiştirerek, sadece içerik olarak aktarmaktır.

 •  Ali, bana bu kitabı iki kez okuduğunu söyledi.
 • Yazar, roman kahramanının gerçek hayatta da yaşadığını söyledi.
 • Annem, akşam eve erken gelmem gerektiğini söyledi.

 

 5) ÜSLUP CÜMLELERİ

 Üslûp, sanatçının yazım tekniği (yöntem, tarz, metot), kelime seçimindeki ve cümle kuruluşundaki kendine özgülük; görüş, duyuş ve anlatış özelliğidir.

Sanat eserinde konu, anlatılan nesneyi; üslûp da bunun nasıl anlatıldığını ifade eder.

Kısacası, sanatçının dili ve anlatım özellikleri onun üslûbunu meydana getirir.

 Aşağıdaki cümleler bir sanatçının üslûbuyla ilgili cümlelerdir:

 • Yazarın sade dili, parlak kelimelerle anlatımı bizi esere yaklaştırıyor.
 • Romancı, roman kişilerinin karakterlerini çizerken onların diliyle konuşmak zorundadır.
 • Bu ilk öykülerinde sıfatlardan, söz sanatlarından kaçınan yalın dili ve ayrıntıları gözlemlemedeki ustalığıyla dikkati çekti

 

6) KİNAYELİ ANLATIM:

 Cümlede ifade edilen düşüncenin, genellikle alaycı biçimde, tersini kasteden anlatım biçimidir.

 •  Takımımız bu haftaki maçında muhteşem bir oyunla 4-0 mağlup oldu.
 • Çocuk o kadar çalışkandı ki her dönem en az beş zayıf getirirdi.

 

7) TANIM CÜMLELERİ:

 Bir varlığın veya kavramın ayırt edici özelliklerini belirli bir kesinlikle ifade etmektir.

 • Gelgit, ayın çekim kuvvetinin tesiriyle denizin karaya yaklaşması ve karadan uzaklaşmasıdır.
 • Kafiye, mısra sonlarındaki ses benzerliğidir.
 • Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ - KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ)

SON EKLENENLER

Üye Girişi