Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KABASAKAL MEHMED (18.YY) HAYATI ve ŞİİRLERİ 


Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. Niş Kalesinin Ahmed Paşa tarafından geri alınması (20 Ekim 1737) üzerine söylediği destandan yaşadığı devri ortaya çıkarabilmekteyiz. Diğer bir şiirinde devrin bozukluklarını bir arzuhal olarak paşaya sunmaktadır.
Şairnâmelerde kendisiyle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.

Fukara kulların arz-ı hâl kıldı
Ahvâller(i) ziyâde perîşân oldu
Mâsumlar mektepte okumaz oldu
Mâsumlar duâsın alın efendim

Mektebin önünde ahır yapıldı
Hep okuyan sıbyân geri çekildi
Etme diyenlerin evi yıkıldı
Bunun ilâcını görün efendim

Yiyiciler akçe ister zaleme
Verilen mâlımız gelmez kaleme
Perîşânlık şâyı oldu âleme
Kullarına imdâd kılın efendim

Akşam olur yiyiciler derilir
Fukarâ kulların kusûrunu bulur
Haftada hem üç yüz kuruşun alır
Keyfiyet(-i) hâlimiz bilin efendim

Silâhdâr yazmağa tertip olundu
Gitmeyenler için defter verildi
Üç yüzden ziyâde kulun soyuldu
Reâya ahvâlin bilin efendim

Yetmiş kadar adam mahbûs bulundu
Nice bîgünâhlar zahimdâr oldu
Mütevvellî imam sebebi oldu
Kulların ahvâlin bilin efendim

Yetmiş âdem ile ihzâr olundu
Reâya kulların hâli bilindi
Üç kimse üstüne hüccet olundu
Hâl(i)mize merhamet kılın efendim

Kara Molla Oğlu araya girdi
Altı kese akçeye halâs buldu
Reâyaya cebren salyâne oldu
Bize olan zulmü bilin efendim

Otuz kese akçe tecrîm olundu
Beş çift olanın ikisi kaldı Ak(ı)bet
Devec(i) Osman belâsın buldu
Şâirin hakkından gelin efendim

Reâya kulların çektiler gücün
İmam adam gönderdi töhmet için
Devletli beyefendimizin başıyçin
Tezkiye edin de sorun efendim

Niş gibi kalenin fethini kıldın
Koymadın küffârden intikâm aldın
Âlemde gâzîlik şöhretin buldun
Kullar intikâmın alın efendim

Kusûrum affınla eyle inâyet
Hâtiften târihi düştü hidâyet
Yoktur keremine aslâ nihâyet
Mehemmed bîçâre kulun efendim
TÜRK DİLİ HALK EDEBİYATI ÖZEL SAYISI

SON EKLENENLER

Üye Girişi