Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ERCİŞLİ EMRAH HAYATI ve ŞİİRLERİ

İki ünlü Emrah'tan daha yaşlı olanı hakkında bildiklerimiz son zamanlarda bir dereceye kadar artmıştır. Aralarındaki farkların kesinlikle ortaya konulma­sından sonra her iki âşığımız gerçek hüviyetleriyle tanınmaya başlamıştır.
Ercişli Emrah'ın yaşadığından şüphe edenler de olmuştur. Ancak elimizde mevcut bir belgedeki, "Erciş Kubünde yetişmiş derd-i zâr ile bağrıyanık Karakoyunlu âşıklardandır" ifadesi, onun yaşadığının en güzel delilidir. Babası Âşık Ahmed'in şiirleri de günümüze kadar gelebilmiştir.
Aynı zamanda bir hikâye kahramanı olması, onun hikâyesinin anlatıldığı bölgeye göre değişik yerlere bağlanmasına yol açmıştır.
Babasından aldığı âşıklık bilgileri, onun sonu gelmez gezilerinde karşılaştığı âşıklar vasıtasıyla gelişmiş ve o, yüzyılın en saf, en duru, en güzel şiirlerini söyleyen âşıkları arasında yer almıştır.
Aruz vezni ile söylediği şiirinin olmaması, dilinin bütünüyle mahallî keli­melerle örülü olması belirli bir tahsilinin olmadığım ortaya koymaktadır. Bu özellikleri, onun Erzurumlu Emrah'tan ayrılmasını kolaylaştıran noktalardır. Ayrıca, onda din ve tasavvuf konularında söylenmiş şiirlerin olmaması da Erzurumludan ayrıldığı bir noktayı teşkil etmektedir.
1986 yılında Erciş'te yapılan bir kazı sonunda, onun, Selvi'nin ve sazının çizgilerinin yer aldığı bir hece taşının bulunması, Emrah'la ilgili bazı soruların cevaplandırılmasını sağlamıştır.
Mevcut şiirleri, onun haklı bir şöhrete ulaşmasını sağlayacak güzelliktedir. Konuların mahallî söyleyişle zenginleştirilmesi, benzetmelerde tabiat güzellikle­rinden faydalanılması onun başarısının sırrı olarak kabul edilebilir.
Şairnâmelerde görülen Emrah'ların hangisi âşığımızdır, bilemiyoruz. Ancak, Selvi ile ilgili hususların yer aldığı Feryâdî, İsmeti gibi şairlerin şairnâmelerinde anılan bu âşığımızdır.
 
Ellerin kırılsın hey naşi hoyrat
Sana kimler dedi boz menevşeyi
Nazik elinnen dermiş devşirmiş
Al yanah üstüne düz menevşeyi
 
Menevşe gül kohar dostun bağınnan
Bir öpüşün aldım al yanağınnan
Taramış zülfünü tökmüş sağınnan
Zülüfleri değer yüz menevşeyi
 
Bir bölüm sonalar yendiler bağa
Onlar sayasında bağa nur yağa
Dürse deste olur sarkar yanağa
Aşk ile devşirir kız menevşeyi
 
Menevşe açılır bahar yaz olur
Neden boynu eğri ömrü az olur
Seni devşirenin gamı şaz olur
Sıdk ile devşirip düz menevşeyi
 
Menevşe derede sümbül burçtadır
Kasapların gözü daim koçtadır
Gözel sever diye yiğit suçtadır
Bahar geçer koklar güz menevşeyi
Nice Süleymanlar tahta yerişti
Tahta yerişmedi bahta yerişti
Emrah da bir kötü vahta yerişti
Daha koklar mıyız biz menevşeyi
 
Bugün men bir gözel gördüm
Bahar cennet sarayınnan
Kamaştı gözümün nuri
Onun hüsn-i cemalınnan
 
Salındı bahçaya girdi
Çiçekler selâma durdu
Mor menevşe boyun burdu
Gül utandı hicabınnan
 

SON EKLENENLER

Üye Girişi