Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KUL HASAN HAYATI ve ŞİİRLERİ

17. yüzyılda yaşamış, hayatı büsbütün belirsiz, güçlü bir tekke şairi de Kul Hasan'dır. Yine şeriata saygılı, yine çok temiz lisanlı, belki Kul Himmet havasına bağlı temiz söyleyişli bir Bektaşî karşısındayız.

Elimizdeki şiirleri de ne yazık ki çok azdır. Belki başka cönklerde yeni şiirlerini görebileceğimiz bu şair, kudreti, söyleyiş gücü, duygu ve biçim yenilikleri ile Pir Sultan'dan daha zayıf bir şair değildir. Kul Himmet'ten daha önde olduğu söylenebilir.

15. yüzyıl, Tekke şairlerinin ustaları arasında tanıdığımız Eşrefoğlu Rûmî'ye hitaben yazdığı (aşağıdaki) şiir, aynı zamanda tasavvufî geleneğe nasıl bağlı olduğunu, eski üstadlarla nasıl "diyalog" kurduğunu göstermektedir.

NEFES

Eşrefoğlu! Al haberi:
Bahçe biziz, gül bizdedir.
Biz de Mevlâ’nın kuluyuz,
Yetmiş iki dil bizdedir...

Erlik midir eri yormak,
Irak yoldan haber sormak;
Cennetteki ol dört ırmak,
Coşkun akan sel bizdedir.

Adam vardır cismi semiz,
Abdes alır olmaz temiz;
Halkı dahi eylemek nemiz:
Bilcümle vebal bizdedir

Arı vardır uçup gezer,
Teni tenden seçip gezer;
Cânân bizden kaçıp gezer,
An biziz, bal bizdedir.

Kimi sofu kimi hacı,
Cümlemiz Hakk'a duacı;
Resul-ı Ekrem'in tacı,
Aba, hırka, şal bizdedir.

Biz erenler gerçeğiyiz,
Has bahçenin çiçeğiyiz,
Hacı Bektaş köçeğiyiz:
Edeb, erkân, yol bizdedir.

Kuldur Hasan, Dedem kuldur,
Mânâyı söyleyen dildir;
Elif, Hakk'a doğru yoldur,
Cim arasan dal bizdedir.

NEFES

Saki! Sun, elinden bade içelim,
Gülüm saki, sun aheste aheste!
Subha değin kalk! mahabbet edelim,
Canım saki, sun aheste aheste!...

Cümle evliyalar bade içtiler,
Ol mâsivâ deryasından geçtiler,
Kırklar dahi ab-ı hayât içtiler,
 Gülüm saki, sun aheste aheste!

Muhammed Ali'den destur alalım,
Varıp eşiğine yüzler sürelim,
On iki bahçenin gülün derelim.
Canım sairi, sun aheste aheste!

Hasan Dede aşk katarın yederken.
İkilikten geçip bire giderken,
Bugün pirimizden destur var iken
Gülüm sairi, sun aheste aheste!...

Ahmet KABAKLI, TÜRK EDEBİYATI TARİHİ, 2.CİLT

***

Dostum beni niçin zar incitirsin
Verdiğim ikrardan dönen değilim
Senden başkasına meyil vermedim
Uçup daldan dala konan değilim

Elif mim yazılı senin aşkına
Korkarım yad kimse çıkar köşküne
Yandı ciğer kebap senin aşkına
Senden başkasına yanan değilim

İvme deli gönül giden tez gelir
Maşuktan aşığa cilve naz gelir
Yıl yıl yüze saksan daha az gelir
Bin yıl daha baksam kanan değilim

Arifoğlu'm bilir benim halimi
Mevlam açık etsin cümle yolumu
Senden başkasına vermem elimi
Vallahi billahi sunan değilim

***
Kalk kardeş yola gidelim
Yol haktan öte mi dersin
Murat maksuda erelim
Bu söze hata mı dersin

Aç bir haklı kelam söyle
İn aşkın deryasın boyla
Var bir pire hizmet eyle
Hak emek yuta mı dersin

Sırrını verme kalleşe
Özü çürük kalbi boşa
Pervanem düşmüş ateşe
Pişmeden tuta mı dersin

Ayık mıdır sarhoş olan
Bellidir kalbi boş olan
Yalancıya yoldaş olan
Menzile yete mi dersin

Şekeri yedirme zağa
Hak seni düşürür tuzağa
Kel karga kondurma bağa
Bülbülce öte mi dersin

Şah Hatayi'm der coşmayan
Aşk küresinde pişmeyen
Burda hakka kavuşmayan
Ahrette yete mi dersin

***
Çiçekli yaz bahar gelse bana ne
Nidem benim gülüm solduktan sonra
Benim için dünya bir çilehane
Hasret kıyamete kaldıktan sonra

Kahpe felek bu mu idi dileğim
Ömür boyu yaşam boyu çileyim
Bana gül diyorlar nasıl güleyim
Dost ağlayıp düşman güldükten sonra

Aşığım ya her güzele dost demem
Bülbülüm gül ağlamazsa gam yemem
Cennet huri gılman verse istemem
Ben o dosttan ayrı kaldıktan sonra

Kul Hasan'ım ahım yerde kalmasın
İkrarsız pirsizin yüzü gülmesin
Vefasız yar mezarıma gelmesin
Boşa ağlamasın öldükten sonra

***
 Senden ayrılalı hiç yüzüm gülmez
Sensiz dünya hayal düş gelir bana
Çiçekler açılsa gönlüm açılmaz
Sensiz yaz ayları kış gelir bana

Hasret bitip didarına erince
Gonca gülüm gül cemalin görünce
Leblerinden aşk badesin alınca
Aşk muhabbet sevgi coş gelir bana

Gönlüm alçak yükseklerden uçamam
Ağyarın elinden bade içemem
Alem bir yan olsa senden geçemem
Sevdan cümlesinden baş gelir bana

Kul Hasan'ım her güzele aldanmam
Gerçek güzel görmeyince inanmam
Cennet huri gılman verseler almam
Sensiz dünya ahret boş gelir bana

SON EKLENENLER

Üye Girişi