Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂŞIK (17.yy) HAYATI ve ŞİİRLERİ


Hayatı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Sadeddin Nüzhet, çeşitli kaynak­lardaki bilgileri değerlendirerek hazırladığı Âşık adlı monografisinde, onun, sa­dece yaşadığı yüzyılı tesbit edebilmiş, bir şair olarak tesirini ortaya koymağa çalışmıştır. Elimizde oldukça fazla şiiri olan Âşık'ın, yaşadığı devri gösteren şii­ri, Sultan IV. Murad'ın (1623-1640) boğdurulan musahibi Musa Çelebi üzerine söylenmiş olanıdır. Sultan'ın da nazire yazdığı bir şiirden Âşık'm 1041/1631 yılında hayatta olduğunu anlamaktayız.

Devrinin önde gelen adlarından olan şairimize, daha sonraki yıllarda şöhrete kavuşacak olan Kuloğlu, Âşık Ömer, Gevheri vb. nazireler söylemişler­dir. Bazı şiirleri bestelenip musiki meclislerinde okunmuştur. Sade bir dille söylediği şiirlerinde klâsik edebiyatımızın tesiri az da olsa görülür.

 

Şairnâmelerde kendisiyle ilgili her hangi bilgiye rastlanılamamıştır.

 

Kara gözlüm senden murat alınmaz

Cana çevrin çoktur fendin bilinmez

Yandım elinden

Tutsam belinden

Emsem lebinden

Efendim naz eder nazlıdır

 

İştiyakın derûnumu yakıyor

Ah ile efganım Arş'a çıkıyor

İki elimde taş

Didelerim yaş

Sinemde ateş

Derûnumda yanan kozludur.

 

Figanım işiden der ki yazıktır

Gariplik çekmişim bağrım eziktir

Yâr ele girmez

Yanıma gelmez

Hâlimden bilmez

Gam değil ezelden sözlüdür.

 

Der ki Âşık kimse bilmez hâlimden

Kime dâr edeyim senin elinden

Havadan inmez

Koluna konmaz

Ateşim sönmez

Yandıran bu âhu gözlüdür

 

Güzel senden ayrılalı

Hayli zaman oldu gel gel

Bak gözümden akan yaşım

Âb-ı revân oldu gel gel

 

Böyle m'olur küsüp gitmek

Seni seveni terketmek

Haram oldu yemek içmek

İşim figân oldu gel gel

 

Kurulu yaydır basılmaz

Gönül yârinden kesilmez

İçmeyince derd eksilmez

Boş kadehler doldu gel gel

 

Kul Âşık ider varmağa

Halinden haber almağa

Yetiş namazım kılmağa

Seni seven öldü gel gel

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi