Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OKTAY AKBAL

Öykü yazarı, romancı (20 Nisan 1923-2015). İstanbul'da doğdu, ilk gerçekçi yazarlarımızdan Ebubekir Hâzım Tepeyran'ın to­runudur. Ortaöğrenimini çeşitli Fransız okullarında ve İstik­lâl Lisesinde tamamladı (1942). Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat fakültelerinde okudu. Yükseköğrenimini yarıda bırakarak kendisini yazın dünyasına verdi. Bir yıl Ser­vet-i Fünun - Uyanış dergisinin sekreterliğini yaptı; daha son­ra Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosunda görev aldı (1947-1951). Vatan gazetesinde sanat, edebiyat, kitap tanıtma yazıları yayımladı (1951-56). Vatan'da, Cumhuriyet'te (1969-71), Barış'ta (1972), Cumhuriyet'te (1972-2015) köşe yazarlığı yaptı. Savaşın yarattığı bunalımlar karşısında orta tabaka insanının yaşamına özgü acıları, yoksunlukları, küçük serü­venleri işleyen öykülerden oluşan ilk kitabı önce Ekmekler Bozuldu ilgiyle karşılandı. Daha bu döneminde anlatıma özgü kazanımlar elde eden Akbal, bir yanda Sabahattin Ali'nin, öte yanda Sait Faik'in temsil ettiği iki uç arasından kişiliğini ko­ruyarak çıkmasını bildi. 1950'lerden sonraki yapıtlarında te­mel olarak anılar, düş kurmalar, iç diyaloglar ve çağrışım­larla bireyin dünyasını kurma özelliğine bağlı kaldı. Günlük yazılarında hızla değişen toplumun sorunlarına Kemalist öğ­reti ışığında çözüm getirmeye çalışan bir yazar olarak göründü.

ESERLERİ:

 • Önce Ekmekler Bozuldu (öyküler, 1946)
 • Aşksız İnsanlar (öyküler, 1949)
 • Garipler Sokağı (roman, 1950, 1967)
 • Bizans Definesi (öyküler, 1953)
 • Bulutun Rengi (öyküler, 1954)
 • İkisi (ilk iki kitabının 2. bas. 1955)
 • Suçumuz İnsan Olmak (roman, Türk Dil Kurumu 1958 Roman ödülü kazandı. 1957, 1969, İnsan Bir Ormandır ile birlikte bas. 1982),
 • Berber Aynası (öy­küler, 1959 Sait Faik Armağanı'nı kazandı, 1958)
 • Şair Dost­larım (izlenimler, anılar 1964)
 • Yalnızlık Bana Yasak (öykü­ler, 1967)
 • Dost Kitaplar (1967)
 • Günlerde (1965 - 1966, Günce­ler, 1968)
 • Konumuz Edebiyat (denemeler, 1968)
 • Yazmak Ya­şamak (1970)
 • Önce Ekmekler Bozuldu (ilk beş kitabının ye­ni basım, 1970)
 • Günlerde (1967 - 1969)
 • Anılarda Görmek (gün­ce, 1972)
 • İstinye Suları (öyküler, 1973)
 • Ölümsüz Oyun (dene­me, 1974, 1981)
 • İnsan Bir Ormandır (roman, 1975)
 • Atatürk Yaşadı mı? (yazılar, 1975)
 • Hiroşimalar Olmasın (yazılar, 1976)
 • Zaman Sensin (deneme, 1977)
 • İlk Yaz Devrimi (yazılar, 1977)
 • Temmuz Serçesi (deneme, 1978)
 • Gençler Bize Bakıyor (yazı­lar, 1978)
 • Yaşamı Yeniden Kurmak (yazılar, 1979)
 • Geçmişin Kuşları (deneme, 1980)
 • Hey Vapurlar, Trenler (öyküler, 1981)
 • Atatürkçülük Savaşı (yazılar, 1981)
 • Atatürk Bir Gün Gelecek yazılar, 1981)
 • Önce Şiir Vardı (deneme, 1982)
 • Dünyaya Açıl­mak (yazılar, 1982)
 • Yeryüzü Korkusu (günce, 1983)
 • Vatan Mahzun Ben Mahzun (anlatı, 1983)
 • Lunapark (öyküler, 1983)
KAYNAKLAR: Attila İlhan (Kaynak, Haziran 1955), Muzaf­fer Uyguner (Mülkiye, Mart 1955), İhsan Akay (Varlık, 15 Mart 1960), Hikmet Dizdaroğlu .(Varlık, 15 Kasım 1964), Tahir Alangu (Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, 3. cilt, 1965), Meh­met Şeyda (Edebiyat Dostları, 1970), Adnan Binyazar (Türk Dili, Ocak 1970), Attila Özkırımlı (Papirüs, Şubat 1970), Ad­nan Binyazar (Türk Dili, Temmuz 1972), Fahir Onger (Türk Dili, Nisan, Mayıs 1972), Attila Özkırımlı (Türk Dili, Mayıs 1975), Behzat Ay (Varlık, Mart 1976), Behçet Necatigil, (Ede­biyatımızda Eserler Sözlüğü, 2. bas. 1979), Asım Bezirci-Refika Taner (Seçme Hikâyeler, 1981), Fahir Onger (Gösteri, Ara­lık 1981), Şükran KURDAKUL (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü)

SON EKLENENLER

Üye Girişi