Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KURAN-I KERİM MEALİ

…. Ediyorlar ve onları Allah gibi seviyorlar. Fakat iman edenler her şeyden ziyade Allah’ı severler. Zalimler mücezât zamanında Allah’ın kuvvetinden başka kuvvet olmadığını göreceklerdir ve azabının şedit olduğunu anlayacaklardır.


161. Metbu’ları rüesadan ayrıldıkları zaman azabı görecekler ve onları rabt eden kaffe-i revabıt münkati’ olacaktır.


162. Diyeceklerdir ki: Ah dünyaya avdet edebile idik şimdi onlar bizden nasıl ayrıldılar ise biz de onlardan öyle ayrılır idik. Allah onlara amellerinin neticesini gösterecektir.


163. Ey insanlar! Dünyada helâl olan nefis meyvelerden ekl ediniz. Şeytanın eserine tabi’yet etmeyiniz. Çünkü şeytan sizin aleni düşmanınızdır.


164. Size fenalığı ve namussuzluğu emreder. Allah hakkında bilmediğinizi söylemeği size o öğretir.
165. Onlara Allah’ın inzal eylediğine ittiba ediniz denildiği vakit “Biz ecdadımızın âdetine tabi’ olacağız.” derler. Acaba onların ecdatlarının hiçbir şeye akılları ermez mi idi?


166. Küfr edenler lakırdıları anlamayıp yalnız sada işiten âdeme benzerler. Sağır, dilsiz ve kör olduklarından bir şey anlamazlar.

 
 

167. Ey mü’minler! Size gönderdiğimiz nefis ta’amları ekl idiniz ve eğer âbid iseniz Allah’a şükr ediniz

168. Size ölmüş hayvan eti kan ve hınzır eti ve Allah’ın isminden gayrı isim yâdıyla kesilmiş olan hayvan eti haramdır. Bunu inat ve isyandan değil muztar kalmaktan nâşi yapmış bulunanlar günahkâr olmazlar. Allah gafurdur ve rahimdir.

169. Allah’ın inzâl eylediği kitabın münderecâtını insanlardan ketm edenler derunlarını cüz’i menfaat uğrunda ateşle doldurmuş olurlar. Kıyamet gününde Allah onlara atf-ı kelâm etmeyecektir. Ve onları tenzih eylemeyecektir. Elim bir azap onlar içindir.

170.Tarik-i hidâyeti dalâlete ve Allah’ın mağfiretini gadabına tercih edenler ateşe nasıl dayanacaklar.

171. Bu azap Allah’ın kitabını ketm edenler içindir. Çünkü Allah hak bir kitap göndermiştir. O hususta ihtilaf edenler şikâk tevlid ederler ve hakikatten baid kalırlar.

172. Sevap ve fazilet yüzünü şarka veya garba tevcih etmekte değildir. Sevapkâr onlardır ki Allah’a, kıyamet gününe, meleklere ve kitaba ve peygamberlere iman ederler ve Allah rızası için akrabaya, yetimlere, acizlere yardım ederler, esirleri âzât ederler, ibadet ederler, zekât verirler, ahitlerine vefâ ederler, felâkette ve idbar zamanında sabr ve tahammül ederler. Bunlar sadıklardır.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi