Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 Türkçe-edebiyat derslerinde öğrencilere yaptırılabilecek bir kaç egzersiz vermek istiyorum. Çocukların düşünme yeteneklerini geliştireceğini düşündüğüm bu denemeler için farklı fotoğraflar kullanılabilir. Bunlardan birincisinde kelime hazineleri genişleyecek, ikincisinde farkındalıkları artacak, üçüncüsünde soru sorma kapasiteleri yükselecek, dördüncüsünde hayal güçlerini çalıştırıp hikâye üretebilir hale geleceklerdir. Bunları ne kadar sık tekrar ederlerse o kadar iyi sonuçlar alınacağı açıktır.

KİMİZ BİZ?

Fotoğrafa sözlük gibi bakmak:Bir fotoğrafta kaç kelime gizlidir acaba? Şu fotoğrafa bakıp bir sayalım bakalım: Yavru, kuş, yumurta, kuluçka, kabuk, kırmak, doğmak, çıkmak, uçmak, konmak, çırpmak, aciz, cahil, minik, muhtaç, masum, yurt, yuva, sıcaklık, güven, düşman, tuzak, tehlike, kedi, av, kan, sapan, taş, şakımak, ötmek, cıvıltı, et, el, avuç, açlık, yem, solucan, böcek, uyku, kader, program, gen, familya, tür, seçim, hayat, ölüm, göç, hava, yumuşak, merhamet, geçmiş, an, gelecek, kimlik, insan,  tüy, kıl, pul, gaga, kuyruk, gövde, baş, kanat, tırnak, kemik, göz, bacak, mide, omurga, beş, parmak, yaşlılık, tecrübe, umut, korku, ben, sen, o, biz, siz, onlar, ağaç, dal, gök, toprak, tohum, sarı, beyaz, siyah, ten, çizgi, nokta, oval, uzun, kısa, form, güzel, çirkin, dolaşım, dışkı, orman, kafes, su, parmaklık, demir, posta, mektup, şiir, hikaye...

Bir çırpıda 110 kelime bulduk. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Bu kelimelerden bazılarını seçip bir cümle kuralım:

Kimiz biz; kaderin elinde yavru bir kuş muyuz?