Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CENAP ŞAHABETTİN- GÖZLERİN İÇİN ŞİİRİNİN İNCELEMESİ

İşte hep gözlerin için mesrûr 

Yaşadım ben hayâta kanmayarak 

Yaşadım sevgiden usanmayarak 

Çünkü: Sevmekte rûh zevk-i sürür;

 

Daha mestânedir, fakat bunu ben 

Sana çok defalar da arz ettim 

Belki hırçınca i’tiraz ettim 

Dinledin, dinledin ve sonra da sen;

 

İhmîrârî-i hiss-i rikkatle:

Seni sevmek, bu mümkün olsa idi 

Mutlaka ben sever idim şimdi

 

Diye sevmekten ihtirâz ettin,

Tiz bir sesle i'tiraz ettin 

Bu tereddütle sanki nâz ettin

(Cenap Şahabettin)

 

 

Günümüz Türkçesiyle

İşte hep gözlerin için sevinçli 

Yaşadım ben hayata kanmayarak 

Yaşadım sevgiden uslanmayarak 

Çünkü ruh sevmekte sevincin zevkini

 

Daha sarhoşçadır, fakat bunu ben 

Sana defalarca arz ettim 

Belki hırçınca itiraz ettim 

Dinledin, dinledin ve sonra da sen

 

İnce bir duygu kızarmasıyla 

Seni sevmek, bu mümkün olsaydı 

Mutlaka ben severdim şimdi 

 

Diye sevmekten sakındın 

Yüksek bir sesle karşı çıktın 

Bu tereddütle sanki nazlandın

(C.Şahabettin)

 

Bu şiirin kafiye düzenini belirleyelim 

mesrûr 

kanmayarak 

usanmayarak 

zevk-i sürür

 

ben

arz ettim 

i’tiraz ettim 

sen

 

rikkatle 

olsa idi 

şimdi

 

ihtirâz ettin 

i’tiraz ettin 

nâz ettin

İki dörtlük ve iki üçlükten oluşmuştur. Şiirin kafiye düzeni ikandaki gibidir. Bu bilgiler bize bu şiirin “sone” nazım tarzıyla yazıldığını göstermektedir. Ancak Cenap Şahabettin, nazım biçimini bu şiirde Batılı örneklerindeki gibi kullanmamış, kafiye düzeninde küçük bir değişiklik yapmıştır, Batı tarzı sonede “a b b a - c d d c - e f f - e g g” şeklinde bir  örgüsü varken bu şiirin kafiye örgüsü “abba-cddc fff - g g g” şeklindedir. Şair şiirin son bölümünde sone tipi  örgüsüne uymamıştır. Daha doğrusu “sone”yi kendine diğer Servet-i Fünûncular gibi, küçük bir değişiklikle kullanmıştır.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi