Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

UBEYDİ - HACE MALA MEYL EDER KENDÜYE...

GAZEL / UBEYDİ (Ö. 1572-73)

1. Hâce mâla meyl eder kendüye yâr olur sanır
    Gâlibâ dünyâyı miskin ber-karâr sanır

2. Ehl-i dünyâ taştan yapmak ile taş havlısın
    Hâne-i ömrü esâsın üstüvâr olur sanır


3. Gırredir sâhib-saâdet mansıb-ı dünyâ ile
    Pâye-i devlet kişiye pâyidâr olur sanır

Pîrler ile otur derim sebû-keş âşıka
Bâde vü mahbûba sofi ihtiyâr olur sanır

Nakd-i ömrün bu Ubeydî dürr-i nazma hare eder
Benzer ol miskin kemâle i’tibâr olur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE
 

1. Zengin mala mülke kendisine dost olacağını sa­narak, yönelir. Zavallı galiba dünyanın hep aynı şekilde devam edeceğini sanmaktadır.
2. Dünyaya önem veren insanlar (evinin) avlusunu taştan yapınca ömür evinin de temelinin sağlam olduğunu sanır.
3. Dünyada makam mevki sahibi olmakla mutlu olan gururlanır ve bu saadetin, makam mevkinin sürekli olduğunu, devam edeceğini sanır.

4. İçki ile sarhoş olan âşığa, üstad olan insanlar ile otur kalk, derim. Sofu, insanın şarap ve sevgiliye düşkün­lüğünü kendi elinde sanır.
5. Ubeydî ömrünün sermayesini şiir incilerine sarf eder (ömrünü şiirle geçirir.). Herhalde zavallı olgunluğa, hünere ve bilgi sahibi olmaya itibar gösteriliyor, sanır.
 

Prof.Dr. M.A. Y. SARAÇ DİVAN EDEBİYATI ŞİİRİNDEN SEÇMELERcebook.com/sharer.php" name="fb_share"></a></p>

SON EKLENENLER

Üye Girişi