Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

PİR SULTAN ABDAL - SABAHTAN CEMALİN SEYRAN EYLEDİMpir sultan abdal ile ilgili görsel sonucu

Seyyah olup şu ötemi gezerim

Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

 

Sabahtan cemâlin seyran eyledim

Gönüller perişan elinden sunam

Nice bekleyeyim gurbet illerde

Hiç bilir yok mudur halimden sunam

 

Kemhalar giyinip zünnar bağlanmaz

Eser seher yeli teli ırganmaz

Sen gidelden deli gönül eğlenmez

Bir bergüzar versen telinden sunam

 

Sen seher yelisin gider gelmezsin

Gelirsen de bana bâkî kalmazsın

Seni uçuranlar murad almasın

Seni kim uçurdu gölünden sunam

 

Pir Sultan Abdal der cemâlin güzel
Aradım bulmadım bir haber yazar
Şimdi senin ismin cenneti gezer
Kalma bizim için yolundan sunam

 
Metin İncelemesi:

Biçim Yönünden:

Biçimi: Nazım.

Nazım biçimi: Koşma.

Nazım birimi: Kıta.

Ölçüsü: 6 + 5 = 11 *li hece.

Türü: Güzelleme.

Konusu: Ozan, bu şiirinde sevgilisine duyduğu özlemi ve ondan ayrı kalmanın acısını anlatıyor.

Temi: özlem, ayrılık acısı.

Kafiye şeması: abcb/dddb/eeeb/fffb.

Kafiyeli olan, "El-in-den sunam/hal-im-den su-nam/tel-in-den sunam/göl-ünden sunâm/yol-un-dan sunam" sözcüklerinde yer alan "-in/-im" iyelik ekle­riyle ismin "-den" hal ekleri ve yinelenen "sunam" sözcükleri rediftir. Geriye kalan bölümlerde ortak kafiye sesi "L" olup yarım kafiyedir.

Dil Özellikleri:

a) Ozan, bugün kullanılmayan sözcüklere yer vermiştir: Cemâlin, kemhalar, zünnar.

b) Yaşadığı dönemin halk şiirine özgü ortakla­şa kullanılan sözcükleri kullanılmıştır: Suna (yeşilbaşlı ördek).

c) "Gidelden" sözcüğü, gittiğinden beri anlamın­da kullanılmıştır.

d) Halk dilinden yararlanmıştır: Irganmak (sal­lanmak).

İçerik Yönünden:

Araştırmalar:

• Ozan, şiirinde sevgilisini sunadan başka, "Sen seher yelisin gider gelmezsin" dizesinden anladığımı­za göre, "seher yeli" ne benzetmiştir.

• Ozan, ilk dörtlükte, "Sabahtan cemâlin seyran eyledim" dizesiyle, sevgilinin yüzünü sabahleyin sey­rettiğini söylemektedir. Fakat bu söyleyişte, gerçek­ten sevgilinin yüzünü seyrettiği anlamı yoktur. Çünkü dörtlükte; sevgilim, sabah vakti senin güzelliğini düşündüm. Ayrılışımızdan beri gönlüm perişan oldu. Seni buralarda, gurbet elde nasıl bekliyeyim? Hiç kimse benim derdimi anlamıyor. Artık bir umudum kalmadı, diyor. Buna göre; ozanın sözle söylemek is­tediği, sevgilisini anımsadığı ve onun yüzünü gözleri önünde canlandırdığıdır.

• Son kıta geçen, "isminin cenneti gezmesi" sözü, sevgilisinin ölmüş olduğunu belirtmek için kullanılmış­tır. Cennet, iyi insanların gideceği bir yer olduğuna göre, söz, ozanın sevgilisinin de iyi bir insan olduğu­nu belirtir. Söz, ozanın sevgilisi cennete lâyık birisi anlamında da düşünülebilir.

• Şiirdeki dil ve söyleyiş, bir önce okuduğumuz şiire göre sadedir.

• Şiirin ölçüsü, kafiye çeşitleri, nazım biçimi, metnin "biçim yönünden" incelenmesi bölümünde gös­terilmiştir.

N. KARTAL, BİRSEN Y. 1990

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi